Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

Kap 79

KAPITEL 79 - ZINK OG VARER DERAF

Kapitul Navn
79.01 Ubearbejdet zink
Ulegeret zink
7901.11.00 Med indhold af zink på 99,99 vægtprocent og derover
Med indhold af zink på under 99,99 vægtprocent
7901.12.10 Med indhold af zink på 99,95 vægtprocent og derover, men under 99,99 vægtprocent
7901.12.30 Med indhold af zink på 98,5 vægtprocent og derover, men under 99,95 vægtprocent
7901.12.90 Med indhold af zink på 97,5 vægtprocent og derover, men under 98,5 vægtprocent
7901.20.00 Zinklegeringer
79.02
7902.00.00 Affald og skrot, af zink
79.03 Støv, pulver og flager, af zink
7903.10.00 Zinkstøv
7903.90.00 Andre varer
79.04
7904.00.00 Stænger, profiler og tråd, af zink
79.05
7905.00.00 Plader, bånd og folie, af zink
79.07
7907.00.00 Andre varer af zink

Aftur