Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

Kap 81

KAPITEL 81 - ANDRE UÆDLE METALLER; SINTREDE KERAMISKE METALLER (CERMETS); VARER AF DISSE MATERIALER

Kapitul Navn
81.01 Wolfram og varer deraf, herunder affald og skrot
8101.10.00 Pulver
Andre varer
8101.94.00 Ubearbejdet wolfram, herunder kun sintrede stænger
8101.96.00 Tråd
8101.97.00 Affald og skrot
Andre varer
8101.99.10 Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler, plader, bånd og folie
8101.99.90 Andre varer
81.02 Molybdæn og varer deraf, herunder affald og skrot
8102.10.00 Pulver
Andre varer
8102.94.00 Ubearbejdet molybdæn, herunder kun sintrede stænger
8102.95.00 Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler, plader, bånd og folie
8102.96.00 Tråd
8102.97.00 Affald og skrot
8102.99.00 Andre varer
81.03 Tantal og varer deraf, herunder affald og skrot
8103.20.00 Ubearbejdet tantal, herunder kun sintrede stænger; pulver
8103.30.00 Affald og skrot
Andre varer
8103.90.10 Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler, tråd, plader, bånd og folie
8103.90.90 Andre varer
81.04 Magnesium og varer deraf, herunder affald og skrot
Ubearbejdet magnesium
8104.11.00 Med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent
8104.19.00 I andre tilfælde
8104.20.00 Affald og skrot
8104.30.00 Spåner, dreje- og fræseaffald samt granulater, sorteret efter størrelse; pulver
8104.90.00 Andre varer
81.05 Koboltsten og andre mellemprodukter fra fremstillingen af kobolt; kobolt og varer deraf, herunder affald og skrot
8105.20.00 Koboltsten og andre mellemprodukter fra fremstillingen af kobolt; ubearbejdet kobolt; pulver
8105.30.00 Affald og skrot
8105.90.00 Andre varer
81.06
Bismut og varer deraf, herunder affald og skrot
8106.00.10 Ubearbejdet bismut; affald og skrot; pulver
8106.00.90 Andre varer
81.07 Cadmium og varer deraf, herunder affald og skrot
8107.20.00 Ubearbejdet cadmium; pulver
8107.30.00 Affald og skrot
8107.90.00 Andre varer
81.08 Titan og varer deraf, herunder affald og skrot
8108.20.00 Ubearbejdet titan; pulver
8108.30.00 Affald og skrot
Andre varer
8108.90.30 Stænger, profiler og tråd
8108.90.50 Plader, bånd og folie
8108.90.60 Rør
8108.90.90 Andre varer
81.09 Zirkon og varer deraf, herunder affald og skrot
8109.20.00 Ubearbejdet zirkon; pulver
8109.30.00 Affald og skrot
8109.90.00 Andre varer
81.10 Antimon og varer deraf, herunder affald og skrot
8110.10.00 Ubearbejdet antimon; pulver
8110.20.00 Affald og skrot
8110.90.00 Andre varer
81.11
Mangan og varer deraf, herunder affald og skrot
Ubearbejdet mangan; affald og skrot; pulver
8111.00.11 Ubearbejdet mangan; pulver
8111.00.19 Affald og skrot
8111.00.90 Andre varer
81.12 Beryllium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium og tallium, samt varer deraf, herunder affald og skrot
Beryllium
8112.12.00 Ubearbejdet; pulver
8112.13.00 Affald og skrot
8112.19.00 Andre varer
Krom
Ubearbejdet; pulver
8112.21.10 Kromlegeringer med indhold af nikkel på over 10 vægtprocent
8112.21.90 Andre varer
8112.22.00 Affald og skrot
8112.29.00 Andre varer
Tallium
8112.51.00 Ubearbejdet; pulver
8112.52.00 Affald og skrot
8112.59.00 Andre varer
Andre varer
Ubearbejdet; affald og skrot; pulver
8112.92.10 Hafnium
Niobium (columbium); rhenium; gallium; indium; vanadium; germanium
8112.92.21 Affald og skrot
Andre varer
8112.92.31 Niobium (columbium); rhenium
8112.92.81 Indium
8112.92.89 Gallium
8112.92.91 Vanadium
8112.92.95 Germanium
Andre varer
8112.99.20 Hafnium; germanium
8112.99.30 Niobium (columbium); rhenium
8112.99.70 Gallium; indium; vanadium
81.13
Sintrede keramiske metaller (cermets) og varer deraf, herunder affald og skrot
8113.00.20 Ubearbejdet
8113.00.40 Affald og skrot
8113.00.90 Andre varer

Aftur