Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

Kap 82

KAPITEL 82 - VÆRKTØJ, REDSKABER, KNIVE, SKEER OG GAFLER SAMT DELE DERTIL, AF UÆDLE METALLER

Kapitul Navn
82.01 Spader, skovle, ryddehakker, spidshakker, hakker, hyppejern, forke, grebe og river; økser og lignende huggeværktøj; beskæresakse af enhver art; leer, segl, hø- og halmknive, hækkesakse, kiler og andre redskaber, af den art der anvendes i landbrug, havebrug eller skovbrug  alt til brug i hånden
8201.10.00 Spader og skovle
8201.30.00 Ryddehakker, spidshakker, hakker, hyppejern og river
8201.40.00 Økser og lignende huggeværktøj
8201.50.00 Beskæresakse (herunder fjerkræsakse) til brug med en hånd
8201.60.00 Hække-, græs- og grensakse, samt lignende sakse til brug med begge hænder
8201.90.00 Andre redskaber til brug i hånden, af den art der anvendes i landbrug, havebrug eller skovbrug
82.02 Håndsave; savblade af enhver art (herunder slidse- og notningssavblade samt savblade uden tænder)
8202.10.00 Håndsave
8202.20.00 Båndsavblade
Rundsavblade (herunder slidse- og notningssavblade)
8202.31.00 Med virksom del af stål
8202.39.00 Andre varer, herunder dele
8202.40.00 Savkæder
Andre savblade
8202.91.00 Lige savblade, til savning af metal
Andre varer
8202.99.20 Til savning af metal
8202.99.80 Til savning af andre materialer
82.03 File, raspe, knibtænger, bidetænger, niptænger og lign. samt pincetter, bliksakse, rørskærere, boltsakse, loktænger og lignende værktøj, til brug i hånden
8203.10.00 File, raspe og lignende værktøj
8203.20.00 Knibtænger, bidetænger, niptænger, pincetter og lignende værktøj
8203.30.00 Bliksakse og lignende værktøj
8203.40.00 Rørskærere, boltsakse, loktænger og lignende værktøj
82.04 Skruenøgler til brug i hånden (herunder momentnøgler); topnøglehoveder, også med håndtag
Skruenøgler til brug i hånden
8204.11.00 Med fast hoved
8204.12.00 Med indstilleligt hoved
8204.20.00 Topnøglehoveder, også med håndtag
82.05 Håndværktøj og håndredskaber (herunder monterede glarmesterdiamanter), ikke andetsteds tariferet; blæselamper; skruestikker, skruetvinger og lign. (undtagen tilbehør eller dele til værktøjsmaskiner eller vandskæremaskiner); ambolte; feltesser; hånd- eller foddrevne slibesten med stativ
8205.10.00 Bore- og gevindværktøj
8205.20.00 Hamre
8205.30.00 Høvle, stemmejern, mejsler og andet skærende værktøj til træbearbejdning
8205.40.00 Skruetrækkere
Andet værktøj og andre redskaber til brug i hånden (herunder monterede glarmesterdiamanter)
8205.51.00 Til husholdningsbrug
I andre tilfælde
8205.59.10 Værktøj for murere, formere, cementstøbere, gipsere og malere
8205.59.80 Andre varer
8205.60.00 Blæselamper
8205.70.00 Skruestikker, skruetvinger og lign.
Andre varer, herunder sæt af varer henhørende under mindst to af de ovennævnte underpositioner under denne position
8205.90.10 Ambolte; feltesser; hånd- eller foddrevne slibesten med stativ
8205.90.90 Sæt af varer henhørende under mindst to af de underpositioner henhørende under denne position
82.06
8206.00.00 Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202-8205, i sæt til detailsalg
82.07 Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værktøjsmaskiner (fx til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring
Værktøj til bjerg- eller jordboring
8207.13.00 Med virksom del af cermets
Andre varer, herunder dele
8207.19.10 Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant
8207.19.90 I andre tilfælde
Matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal
8207.20.10 Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant
8207.20.90 Med virksom del af andre materialer
Værktøj til presning, stansning eller lokning
8207.30.10 Til bearbejdning af metal
8207.30.90 I andre tilfælde
Værktøj til gevindskæring
Til bearbejdning af metal
8207.40.10 Værktøj til indvendig gevindskæring
8207.40.30 Værktøj til udvendig gevindskæring
8207.40.90 I andre tilfælde
Værktøj til boring
8207.50.10 Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant
Med virksom del af andre materialer
8207.50.30 Mur- og betonbor
Andet værktøj
Til bearbejdning af metal, med virksom del
8207.50.50 Af cermets
8207.50.60 Af hurtigstål
8207.50.70 Af andre materialer
8207.50.90 I andre tilfælde
Værktøj til udboring
8207.60.10 Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant
Med virksom del af andre materialer
Diameterboringsværktøj
8207.60.30 Til bearbejdning af metal
8207.60.50 I andre tilfælde
Oprømningsværktøj
8207.60.70 Til bearbejdning af metal
8207.60.90 I andre tilfælde
Værktøj til fræsning
Til bearbejdning af metal, med virksom del
8207.70.10 Af cermets
Af andre materialer
8207.70.31 Endefræsere
8207.70.37 Andet værktøj
8207.70.90 I andre tilfælde
Værktøj til drejning
Til bearbejdning af metal, med virksom del
8207.80.11 Af cermets
8207.80.19 Af andre materialer
8207.80.90 I andre tilfælde
Andet udskifteligt værktøj
8207.90.10 Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant
Med virksom del af andre materialer
8207.90.30 Skær og klinger til skruetrækkere
8207.90.50 Fortandingsværktøj
Andet værktøj, med virksom del
Af cermets
8207.90.71 Til bearbejdning af metal
8207.90.78 I andre tilfælde
Af andre materialer
8207.90.91 Til bearbejdning af metal
8207.90.99 I andre tilfælde
82.08 Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater
8208.10.00 Til bearbejdning af metal
8208.20.00 Til bearbejdning af træ
8208.30.00 Til køkkenmaskiner og maskiner til fødevareindustrien
8208.40.00 Til landbrugs-, havebrugs- eller skovbrugsmaskiner
8208.90.00 I andre tilfælde
82.09
Plader, stænger, spidser og lignende umonterede dele til værktøj, af cermets
8209.00.20 Vendeskær
8209.00.80 Andre varer
82.10
8210.00.00 Mekaniske redskaber, hånddrevne, af vægt ikke over 10 kg, til tilberedning, behandling eller servering af fødevarer eller drikkevarer
82.11 Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med skærende eller savtakket æg (herunder beskæreknive), samt blade dertil
8211.10.00 Sæt
Andre varer
8211.91.00 Bordknive med fast blad
8211.92.00 Andre knive med fast blad
8211.93.00 Andre knive
8211.94.00 Knivblade
8211.95.00 Skafter af uædelt metal
82.12 Barberknive og barbermaskiner, samt klinger og blade dertil (herunder emner til barberblade i båndform)
Barberknive og barbermaskiner
8212.10.10 Sikkerhedsbarbermaskiner med ikke-udskifteligt blad
8212.10.90 Andre varer
8212.20.00 Blade til sikkerhedsbarbermaskiner, herunder emner i båndform
8212.90.00 Andre dele
82.13
8213.00.00 Sakse og blade dertil
82.14 Andre skære- og klipperedskaber (fx hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt
8214.10.00 Papirknive, brevåbnere, raderknive, lommeblyantspidsere, og blade dertil
8214.20.00 Redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt
8214.90.00 Andre varer
82.15 Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug
Sæt, der indeholder mindst én forsølvet, forgyldt eller platineret genstand
8215.10.20 Sæt, der udelukkende indeholder forsølvede, forgyldte eller platinerede genstande
Andre sæt
8215.10.30 Af rustfrit stål
8215.10.80 I andre tilfælde
Andre sæt
8215.20.10 Af rustfrit stål
8215.20.90 I andre tilfælde
Andre varer
8215.91.00 Forsølvet, forgyldt eller platineret
I andre tilfælde
8215.99.10 Af rustfrit stål
8215.99.90 I andre tilfælde

Aftur