Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

Kap 83

KAPITEL 83 - DIVERSE VARER AF UÆDLE METALLER

Kapitul Navn
83.01 Hængelåse og andre låse (nøglelåse, kombinationslåse eller elektriske låse), af uædle metaller; spænder og taskebøjler med indbygget lås, af uædle metaller; nøgler til de nævnte låse, af uædle metaller
8301.10.00 Hængelåse
8301.20.00 Låse, af den art der anvendes til motorkøretøjer
8301.30.00 Låse, af den art der anvendes til møbler
Andre låse
Låse, af den art der anvendes til døre i bygninger
8301.40.11 Cylinderlåse
8301.40.19 Andre dørlåse
8301.40.90 Andre låse
8301.50.00 Spænder og taskebøjler med indbygget lås
8301.60.00 Dele
8301.70.00 Løse nøgler
83.02 Beslag, tilbehør og lignende varer, af uædle metaller, til møbler, døre, trapper, vinduer, rullegardiner, persienner, karrosserier, sadelmagerarbejder, kufferter, kister og lign.; knager og knagerækker, hyldeknægte og lign., af uædle metaller; møbelruller med beslag, af uædle metaller; automatiske dørlukkere, af uædle metaller
8302.10.00 Hængsler
8302.20.00 Møbelruller
8302.30.00 Andre beslag, tilbehør og lignende varer, til motorkøretøjer
Andre beslag, tilbehør og lignende varer
Til bygninger
8302.41.10 Til døre, undtagen glasdøre
8302.41.50 Til vinduer og glasdøre
8302.41.90 I andre tilfælde
8302.42.00 Til møbler
8302.49.00 I andre tilfælde
8302.50.00 Knager, knagerækker, hyldeknægte og lign.
8302.60.00 Automatiske dørlukkere
83.03
Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe, boksdøre og bokse til brand- og tyverisikre rum, sikrede pengekasser, dokumentkasser og lign., af uædle metaller
8303.00.40 Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe, boksdøre og bokse til brand- og tyverisikre rum
8303.00.90 Sikrede pengekasser, dokumentkasser og lign.
83.04
8304.00.00 Kartotekskasser, sorteringsæsker, brevbakker, manuskriptholdere, pennebakker, stempelholdere og lignende kontorudstyr, af uædle metaller, undtagen kontormøbler henhørende under pos. 9403
83.05 Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere, brevholdere, brevhjørner, clips, faner til kartotekskort og lignende kontorartikler, af uædle metaller: hæfteklammer i stænger (fx til kontorbrug, møbelpolstring, emballering), af uædle metaller
8305.10.00 Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere
8305.20.00 Hæfteklammer i stænger
8305.90.00 Andre varer, herunder dele
83.06 Klokker, gongonger og lign. (ikke-elektriske), af uædle metaller; statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle metaller; rammer til fotografier, billeder og lign., af uædle metaller; spejle af uædle metaller
8306.10.00 Klokker, gongonger og lign.
Statuetter og andre dekorationsgenstande
8306.21.00 Forsølvet, forgyldt eller platineret
8306.29.00 I andre tilfælde
8306.30.00 Rammer til fotografier, billeder og lign.; spejle
83.07 Rørslanger af uædle metaller, også med fittings
8307.10.00 Af jern eller stål
8307.90.00 Af andre uædle metaller
83.08 Lukketøjer, taskebøjler, ringe, spænder, hægter og maller, snøreringe og lignende varer, af uædle metaller, af den art, der anvendes til beklædningsgenstande, fodtøj, smykker, armbåndsure, bøger, presenninger, lædervarer, rejseartikler, sadelmagerarbejder og lignende; rørnitter og splitnitter, af uædle metaller; perler og pailletter, af uædle metaller
8308.10.00 Hægter og maller samt snøreringe
8308.20.00 Rørnitter og splitnitter
8308.90.00 Andre varer, herunder dele
83.09 Propper, hætter og låg (herunder crown corks, skruepropper og skænkepropper), kapsler til flasker, spunse med gevind, spunsdæksler, plomber og andet emballagetilbehør, af uædle metaller
8309.10.00 Crown corks
Andre varer
8309.90.10 Kapsler og flaskehætter af bly; kapsler og flaskehætter af aluminium, med diameter over 21 mm
8309.90.90 Andre varer
83.10
8310.00.00 Skilte, navneplader, adresseplader og lignende plader, samt tal, bogstaver og andre symboler, af uædle metaller, undtagen varer henhørende under pos. 9405
83.11 Tråd, stænger, rør, plader, elektroder og lignende varer, af uædle metaller eller metalkarbid, overtrukket eller fyldt med flusmidler, af den art der anvendes ved lodning eller svejsning af metaller eller metalkarbid; tråd og stænger af agglomereret pulver, af uædle metaller, til brug ved metallisering ved sprøjtning
8311.10.00 Overtrukne elektroder til lysbuesvejsning, af uædle metaller
8311.20.00 Fyldt tråd til lysbuesvejsning, af uædle metaller
8311.30.00 Overtrukne stænger og fyldt tråd til lodning og flammesvejsning, af uædle metaller
8311.90.00 Andre varer

Aftur