Afsnit XVI

Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber, elektrisk materiel; dele dertil;lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertil

Kap 84

KAPITEL 84 - ATOMREAKTORER; KEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL

Kapitul Navn
84.01 Atomreaktorer; ikke-bestrålede brændselselementer til atomreaktorer; isotopseparatorer
8401.10.00 Atomreaktorer (Euratom)
8401.20.00 Isotopseparatorer og dele dertil (Euratom)
8401.30.00 Ikke-bestrålede brændselselementer (Euratom)
8401.40.00 Dele til atomreaktorer (Euratom)
84.02 Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning
Dampkedler
8402.11.00 Vandrørskedler med dampproduktion over 45 tons pr. time
8402.12.00 Vandrørskedler med dampproduktion 45 tons pr. time eller derunder
Andre dampkedler, herunder hybridkedler
8402.19.10 Røgrørskedler
8402.19.90 Andre dampkedler
8402.20.00 Kedler med overhedning
8402.90.00 Dele
84.03 Kedler til centralopvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402
Kedler
8403.10.10 Af støbejern
8403.10.90 I andre tilfælde
Dele
8403.90.10 Af støbejern
8403.90.90 I andre tilfælde
84.04 Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403 (fx economisere, overhedere, sodblæsere eller rekuperatorer); kondensatorer til dampmaskiner
8404.10.00 Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403
8404.20.00 Kondensatorer til dampmaskiner
8404.90.00 Dele
84.05 Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; acetylengasgeneratorer og lignende gasgeneratorer, som arbejder med vand, også med renseapparater
8405.10.00 Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; acetylengasgeneratorer og lignende gasgeneratorer, som arbejder med vand, også med renseapparater
8405.90.00 Dele
84.06 Dampturbiner
8406.10.00 Turbiner til fremdrift af skibe og både
Andre turbiner
8406.81.00 Med effekt over 40 MW
8406.82.00 Med effekt 40 MW og derunder
Dele
8406.90.10 Rotorer samt rotor- og statorblade
8406.90.90 Andre varer
84.07 Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel
8407.10.00 Flyvemaskinemotorer
Motorer til fremdrift af skibe og både
Påhængsmotorer
8407.21.10 Med slagvolumen 325 cm³ og derunder
Med slagvolumen over 325 cm³
8407.21.91 Med effekt 30 kW og derunder
8407.21.99 Med effekt over 30 kW
8407.29.00 Andre varer
Motorer med frem- og tilbagegående stempel, af den art der anvendes til fremdrift af køretøjer henhørende under kapitel 87
8407.31.00 Med slagvolumen 50 cm³ og derunder
Med slagvolumen over 50 cm³, men ikke over 250 cm³
8407.32.10 Med slagvolumen over 50 cm³, men ikke over 125 cm³
8407.32.90 Med slagvolumen over 125 cm³, men ikke over 250 cm³
Med slagvolumen over 250 cm³, men ikke over 1000 cm³
8407.33.20 Med slagvolumen over 250 cm³, men ikke over 500 cm³
8407.33.80 Med slagvolumen over 500 cm³, men ikke over 1 000 cm³
Med slagvolumen over 1000 cm³
8407.34.10 Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703; Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704 med motor med slagvolumen under 2800 cm³; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
I andre tilfælde
8407.34.30 Brugte
Nye, med slagvolumen
8407.34.91 1500 cm³ og derunder
8407.34.99 Over 1500 cm³
Andre motorer
8407.90.10 Med slagvolumen 250 cm³ og derunder
Med slagvolumen over 250 cm³
8407.90.50 Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703; Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704 med motor med slagvolumen under 2800 cm³; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
I andre tilfælde
8407.90.80 Med effekt 10 kW og derunder
8407.90.90 Med effekt over 10 kW
84.08 Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)
Motorer til fremdrift af skibe og både
Brugte
8408.10.11 Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000
8408.10.19 I andre tilfælde
Nye, med effekt
50 kW og derunder
8408.10.23 Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000
8408.10.27 I andre tilfælde
Over 50 kW, men ikke over 100 kW
8408.10.31 Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000
8408.10.39 I andre tilfælde
Over 100 kW, men ikke over 200 kW
8408.10.41 Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000
8408.10.49 I andre tilfælde
Over 200 kW, men ikke over 300 kW
8408.10.51 Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000
8408.10.59 I andre tilfælde
Over 300 kW, men ikke over 500 kW
8408.10.61 Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000
8408.10.69 I andre tilfælde
Over 500 kW, men ikke over 1000 kW
8408.10.71 Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000
8408.10.79 I andre tilfælde
Over 1000 kW, men ikke over 5000 kW
8408.10.81 Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000
8408.10.89 I andre tilfælde
Over 5000 kW
8408.10.91 Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under pos. 89040010 og krigsskibe henhørende under pos. 89061000
8408.10.99 I andre tilfælde
Motorer, af den art der anvendes til fremdrift af køretøjer henhørende under kapitel 87
8408.20.10 Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703; Motorkøretøjer til godsbefordring, henhørende under pos. 8704, med motor med slagvolumen under 2500 cm³; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
I andre tilfælde
Til landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul, med effekt
8408.20.31 50 kW og derunder
8408.20.35 Over 50 kW, men ikke over 100 kW
8408.20.37 Over 100 kW
Til andre køretøjer henhørende under kapitel 87, med effekt
8408.20.51 50 kW og herunder
8408.20.55 Over 50 kW, men ikke over 100 kW
8408.20.57 Over 100 kW, men ikke over 200 kW
8408.20.99 Over 200 kW
Andre motorer
8408.90.21 Til fremdrift af lokomotiver, motorvogne og motordræsiner til jernbaner og sporveje
I andre tilfælde
8408.90.27 Brugte
Nye, med effekt
8408.90.41 15 kW og derunder
8408.90.43 Over 15 kW, men ikke over 30 kW
8408.90.45 Over 30 kW, men ikke over 50 kW
8408.90.47 Over 50 kW, men ikke over 100 kW
8408.90.61 Over 100 kW, men ikke over 200 kW
8408.90.65 Over 200 kW, men ikke over 300 kW
8408.90.67 Over 300 kW, men ikke over 500 kW
8408.90.81 Over 500 kW, men ikke over 1000 kW
8408.90.85 Over 1000 kW, men ikke over 5000 kW
8408.90.89 Over 5000 kW
84.09 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408
8409.10.00 Til flyvemaskinemotorer
Til andre motorer
8409.91.00 Udelukkende eller hovedsagelig bestemt til stempelmotorer med gnisttænding
8409.99.00 I andre tilfælde
84.10 Hydrauliske turbiner, vandhjul og regulatorer dertil
Hydrauliske turbiner og vandhjul
8410.11.00 Med effekt 1000 kW og derunder
8410.12.00 Med effekt over 1000 kW, men ikke over 10000 kW
8410.13.00 Med effekt over 10000 kW
8410.90.00 Dele, herunder regulatorer
84.11 Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner
Turboreaktorer
8411.11.00 Med reaktionseffekt 25 kN og derunder
Med reaktionseffekt over 25 kN
8411.12.10 Med reaktionseffekt over 25 kN, men ikke over 44 kN
8411.12.30 Med reaktionseffekt over 44 kN, men ikke over 132 kN
8411.12.80 Med reaktionseffekt over 132 kN
Propelturbiner
8411.21.00 Med effekt 1100 kW og derunder
Med effekt over 1100 kW
8411.22.20 Med effekt over 1100 kW, men ikke over 3730 kW
8411.22.80 Med effekt over 3730 kW
Andre gasturbiner
8411.81.00 Med effekt 5000 kW og derunder
Med effekt over 5000 kW
8411.82.20 Med effekt over 5000 kW, men ikke over 20000 kW
8411.82.60 Med effekt over 20000 kW, men ikke over 50000 kW
8411.82.80 Med effekt over 50000 kW
Dele
8411.91.00 Til turboreaktorer og propelturbiner
8411.99.00 Andre dele
84.12 Andre kraftmaskiner og motorer
8412.10.00 Reaktionsmotorer, undtagen turboreaktorer
Hydrauliske kraftmaskiner og motorer
Med lineær bevægelse (cylindre)
8412.21.20 Hydrauliske systemer
8412.21.80 Andre varer
I andre tilfælde
8412.29.20 Hydrauliske systemer
Andre varer
8412.29.81 Hydrauliske motorer
8412.29.89 Andre varer
Pneumatiske kraftmaskiner og motorer
8412.31.00 Med lineær bevægelse (cylindre)
8412.39.00 I andre tilfælde
Andre varer
8412.80.10 Dampkraftmaskiner
8412.80.80 Andre varer
Dele
8412.90.20 Til reaktionsmotorer, undtagen turboreaktorer
8412.90.40 Til hydrauliske kraftmaskiner og motorer
8412.90.80 Andre dele
84.13 Væskepumper, også med målere; væskeelevatorer
Pumper med måleanordning eller konstrueret til indbygning af en måleanordning
8413.11.00 Pumper til fordeling af brændstof eller smøremidler, af den art der anvendes på tankstationer eller i autoværksteder
8413.19.00 Andre varer
8413.20.00 Håndpumper, undtagen håndpumper henhørende under underpos. 841311 eller 841319
Brændstof-, smøremiddel- og kølevæskepumper til stempeldrevne forbrændingsmotorer
8413.30.20 Indsprøjtningspumper
8413.30.80 Andre varer
8413.40.00 Betonpumper
Andre fortrængningspumper med stempel eller membran
8413.50.20 Hydrauliske aggregater
8413.50.40 Doseringspumper
Andre varer
Stempelpumper
8413.50.61 Hydrauliske pumper
8413.50.69 Andre pumper
8413.50.80 Andre varer
Andre roterende fortrængningspumper
8413.60.20 Hydrauliske aggregater
Andre varer
Tandhjulspumper
8413.60.31 Hydrauliske pumper
8413.60.39 Andre pumper
Vingepumper
8413.60.61 Hydrauliske pumper
8413.60.69 Andre pumper
8413.60.70 Skruespindelpumper
8413.60.80 Andre fortrængningspumper
Andre centrifugalpumper
Dykpumper
8413.70.21 Et-trins
8413.70.29 Fler-trins
8413.70.30 Cirkulationspumper uden akseltætning, til centralvarme- og varmtvandsanlæg
Andre centrifugalpumper, med trykstudsdiameter
8413.70.35 15 mm og derunder
Over 15 mm
8413.70.45 Kanalhjulspumper og sidekanalpumper
Radialstrømningspumper
Et-trins
Enkeltsugende pumper
8413.70.51 I sammenbygget stand (monoblok)
8413.70.59 I andre tilfælde
8413.70.65 Dobbeltsugende pumper
8413.70.75 Fler-trins
Andre centrifugalpumper
8413.70.81 Et-trins
8413.70.89 Fler-trins
Andre pumper; væskeelevatorer
8413.81.00 Pumper
8413.82.00 Væskeelevatorer
Dele
8413.91.00 Til pumper
8413.92.00 Til væskeelevatorer
84.14 Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer samt ventilatorer; emhætter med indbygget ventilator, også med filter
Vakuumpumper
8414.10.15 Af den art der anvendes til fremstilling af halvledere el udelukkende el hovedsaglig anvendes til fremstil af fladskærme
I andre tilfælde
8414.10.25 Stempel-, lamel-, molekular- og Roots-vakuumpumper
Andre varer
8414.10.81 Diffusions-, cryo- og adsorptionspumper
8414.10.89 Andre varer
Hånd- eller fodbetjente luftpumper
8414.20.20 Cykelpumper
8414.20.80 Andre varer
Kompressorer, af den art der anvendes til kølemaskiner og lign.
8414.30.20 Med effekt 0,4 kW og derunder
Med effekt over 0,4 kW
8414.30.81 Hermetiske eller halvhermetiske
8414.30.89 I andre tilfælde
Luftkompressorer monteret på et chassis med hjul, til bugsering
8414.40.10 Med kapacitet pr. minut på 2 m³ og derunder
8414.40.90 Med kapacitet pr. minut på over 2 m³
Ventilatorer
8414.51.00 Bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer med indbygget elektrisk motor, med effekt 125 W og derunder
Andre varer
8414.59.15 Ventilatorer, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til køling af mikroprocessorer, telekommunikationsapparater, automatiske databehandlingsmaskiner eller enheder til automatiske databehandlingsmaskiner
Andre varer
8414.59.25 Aksialventilatorer
8414.59.35 Centrifugalventilatorer
8414.59.95 Andre varer
8414.60.00 Emhætter med største vandrette side 120 cm og derunder
Andre varer
Turbokompressorer
8414.80.11 Et-trins
8414.80.19 Fler-trins
Oscillerende fortrængningskompressorer, med overtryk på
15 bar og derunder, med kapacitet pr. time
8414.80.22 60 m³ og derunder
8414.80.28 Over 60 m³
Over 15 bar, med kapacitet pr. time
8414.80.51 120 m³ og derunder
8414.80.59 Over 120 m³
Roterende fortrængningskompressorer
8414.80.73 Med en aksel
Med flere aksler
8414.80.75 Skruekompressorer
8414.80.78 Andre varer
8414.80.80 Andre varer
8414.90.00 Dele
84.15 Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden
Til montering i vinduer, på vægge, lofte eller gulve, sammenbygget til en enhed eller som splitsystem
8415.10.10 Sammenbygget til en enhed
8415.10.90 »Split-system«
8415.20.00 Af den art der anvendes til personer, i motorkøretøjer
I andre tilfælde
8415.81.00 Med køleelement og ventil til vending af køle-/varmekredsløbet (reversible varmepumper)
8415.82.00 I andre tilfælde, med køleelement
8415.83.00 Uden køleelement
8415.90.00 Dele
84.16 Fyringsaggregater til flydende brændstof, pulveriseret fast brændsel eller gas; mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil
Fyringsaggregater til flydende brændstof
8416.10.10 Automatiske fyringsaggregater
8416.10.90 Andre varer
Andre fyringsaggregater, herunder kombinerede brændere
8416.20.10 Udelukkende til gas, i sammenbygget stand (monoblok) med indbygget ventilator og styre- og kontrolanordning
I andre tilfælde
8416.20.20 Kombinerede brændere
8416.20.80 I andre tilfælde
8416.30.00 Mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil
8416.90.00 Dele
84.17 Industri- og laboratorieovne, herunder forbrændingsovne (undtagen elektriske ovne henhørende under pos. 8514)
8417.10.00 Ovne til ristning, smeltning eller anden varmebehandling af malm eller metal
Bageriovne, herunder ovne til bagning af biskuitter
8417.20.10 Tunnelovne
8417.20.90 Andre varer
Andre varer
8417.80.30 Ovne til brænding af keramiske produkter
8417.80.50 Ovne til brænding af cement, glas eller kemiske produkter
8417.80.70 Andre varer
8417.90.00 Dele
84.18 Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415
Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre
8418.10.20 Med rumindhold over 340 liter
8418.10.80 I andre tilfælde
Køleskabe til husholdningsbrug
Med kompressoraggregat
8418.21.10 Med rumindhold over 340 liter
I andre tilfælde
8418.21.51 Bordmodeller
8418.21.59 Indbygningsmodeller
Andre modeller, med rumindhold
8418.21.91 250 liter og derunder
8418.21.99 Over 250 liter, men ikke over 340 liter
8418.29.00 I andre tilfælde
Frysebokse med rumindhold 800 liter og derunder
8418.30.20 Med rumindhold 400 liter og derunder
8418.30.80 Med rumindhold over 400 liter, men ikke over 800 liter
Fryseskabe med rumindhold 900 liter og derunder
8418.40.20 Med rumindhold 250 liter og derunder
8418.40.80 Med rumindhold over 250 liter, men ikke over 900 liter
Andre møbler (bokse, skabe, diske, reoler og lign.) til opbevaring og udstilling, med indbygget køle- eller fryseudstyr
Køle- og frysediske samt køle- og frysereoler, med indbygget køleaggregat eller fordamper
8418.50.11 Til frosne varer
8418.50.19 I andre tilfælde
8418.50.90 Andre køle- og frysemøbler
Andre maskiner og apparater til køling og frysning; varmepumper
8418.61.00 Varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415
8418.69.00 Andre varer
Dele
8418.91.00 Møbler bestemt til indbygning af køle- og fryseudstyr
Andre varer
8418.99.10 Fordampere og kondensatorer, bortset fra varer til apparater til husholdningsbrug
8418.99.90 Andre varer
84.19 Maskiner, apparater og anlæg, også elektrisk opvarmede (undtagen ovne og andre apparater henhørende under pos. 8514), til behandling af materialer ved processer, der indbefatter temperaturændringer, såsom opvarmning, kogning, ristning, destillation, rektifikation, sterilisation, pasteurisering, dampning, tørring, inddampning, fordampning, kondensering eller afkøling (undtagen maskiner og apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug); gennemstrømnings- eller akkumulerende vandvarmere, ikke-elektriske
Vandvarmere, ikke-elektriske
8419.11.00 Gasvandvarmere af gennemstrømningstypen
8419.19.00 Andre ikke-elektriske vandvarmere
8419.20.00 Sterilisationsapparater til medicinsk eller kirurgisk formål eller til laboratoriebrug
Maskiner, apparater og anlæg til tørring
8419.31.00 Til landbrugsprodukter
8419.32.00 Til træ, papirmasse, papir eller pap
8419.39.00 I andre tilfælde
8419.40.00 Apparater til destillation eller rektifikation
Varmeudvekslere
8419.50.20 Varmeudvekslere fremstillet af fluorholdige polymerer og med røråbninger til indløb og udløb med en indvendig diameter på højst 3 cm
8419.50.80 Andre varer
8419.60.00 Apparater til fremstilling af flydende luft eller andre gasser
Andre maskiner, apparater og anlæg
Til tilberedning af varme drikke, til madlavning eller til opvarmning af fødevarer
8419.81.20 Kaffemaskiner (perkolatorer) og andre apparater til tilberedning af kaffe og andre varme drikke
8419.81.80 Andre varer
I andre tilfælde
8419.89.10 Køletårne og lignende apparater og anlæg til genafkøling af recirkulerende vand, i hvilke varmeudvekslingen ikke foregår gennem vægge
8419.89.30 Apparater og anlæg til metalpådampning under vakuum
8419.89.98 Andre varer
Dele
8419.90.15 Til sterilisationsapparater henhørende under underpos. 84192000
8419.90.85 I andre tilfælde
84.20 Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil
Kalandere og andre valsemaskiner
8420.10.10 Af den art der anvendes i tekstilindustrien
8420.10.30 Af den art der anvendes i papirindustrien
I andre tilfælde
8420.10.81 Rullelaminatorer, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af substrater til trykte kredsløb eller trykte kredsløb
8420.10.89 Andre varer
Dele
Valser
8420.91.10 Af støbejern
8420.91.80 I andre tilfælde
8420.99.00 Andre dele
84.21 Centrifuger, herunder tørrecentrifuger; maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker eller gasser
Centrifuger, herunder tørrecentrifuger
8421.11.00 Mælkeseparatorer
8421.12.00 Tørrecentrifuger til tøj
Andre centrifuger
8421.19.20 Af den art der anvendes i laboratorier
8421.19.70 I andre tilfælde
Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker
8421.21.00 Til filtrering eller rensning af vand
8421.22.00 Til filtrering eller rensning af drikkevarer, undtagen vand
8421.23.00 Olie- og benzinfiltre til forbrændingsmotorer
I andre tilfælde
8421.29.20 Fremstillet af flourholdige polymerer, og hvor tykkelsen på filterets eller renseanordningens membran ikke overstiger 140 mikrometer
8421.29.80 I andre tilfælde
Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser
8421.31.00 Luftfiltre til forbrændingsmotorer
Andre varer
8421.39.15 Med kappe af rustfrit stål og med røråbninger til indløb og udløb med en indvendig diameter på højst 1,3 cm
I andre tilfælde
8421.39.25 Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af luft
Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af andre gasser
8421.39.35 Ved en katalytisk proces
8421.39.85 I andre tilfælde
Dele
8421.91.00 Til centrifuger, herunder tørrecentrifuger
I andre tilfælde
8421.99.10 Dele af maskiner og apparater henhørende under underpos. 84212920 eller 84213915
8421.99.90 Andre varer
84.22 Opvaskemaskiner; maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere; maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dåser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og lignende beholdere; andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til emballering med krympefolie); maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer
Opvaskemaskiner
8422.11.00 Til husholdningsbrug
8422.19.00 I andre tilfælde
8422.20.00 Maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere
8422.30.00 Maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dåser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og lignende beholdere; maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer
8422.40.00 Andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til emballering med krympefolie)
Dele
8422.90.10 Til opvaskemaskiner
8422.90.90 I andre tilfælde
84.23 Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art
Personvægte, herunder vægte til vejning af spædbørn; husholdningsvægte
8423.10.10 Husholdningsvægte
8423.10.90 Andre vægte
Kontinuerligt virkende vægte til vejning af varer på transportbånd
8423.20.10 Som anvender elektroniske midler til at måle vægt
8423.20.90 I andre tilfælde
Vægte til afvejning af konstante vægtmængder, vægte til afvejning af en forud bestemt vægtmængde i sække eller andre beholdere, herunder doseringsvægte
8423.30.10 Som anvender elektroniske midler til at måle vægt
8423.30.90 I andre tilfælde
Andre vægte
Med kapacitet 30 kg og derunder
Som anvender elektroniske midler til at måle vægt
8423.81.21 Kontrolvægte og automatiske kontrolmaskiner og -apparater, der virker på grundlag af en forudindstillet vægt
8423.81.23 Vægte til vejning og etikettering af indpakkede varer
8423.81.25 Butiksvægte
8423.81.29 Andre vægte
8423.81.80 I andre tilfælde
Med kapacitet over 30 kg, men ikke over 5000 kg
8423.82.20 Som anvender elektroniske midler til at måle vægt, undtagen vægte, der anvendes til at veje motorkøretøjer
I andre tilfælde
8423.82.81 Kontrolvægte og automatiske kontrolmaskiner og -apparater, der virker på grundlag af en forudindstillet vægt
8423.82.89 Andre vægte
I andre tilfælde
8423.89.20 Som anvender elektroniske midler til at måle vægt
8423.89.80 I andre tilfælde
Vægtlodder af enhver art; dele til vægte
8423.90.10 Dele til vægte henhørende under underpos. 84232010, 84233010, 84238121, 84238123 , 84238125, 84238129, 84238220 eller 84238920
8423.90.90 Andre varer
84.24 Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væsker eller pulvere; ildslukningsapparater, også med ladning; sprøjtepistoler og lignende redskaber; dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner
8424.10.00 Ildslukningsapparater, også med ladning
8424.20.00 Sprøjtepistoler og lignende redskaber
Dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner
Vandrensere, med indbygget motor
8424.30.01 Med varmeaggregat
8424.30.08 I andre tilfælde
Andre maskiner
8424.30.10 Trykluftdrevne
8424.30.90 I andre tilfælde
Apparater til spredning og udsprøjtning, til land- eller havebrug
8424.41.00 Håndholdte sprøjter
Andre varer
8424.49.10 Apparater til spredning og udsprøjtning, bestemt til at monteres på eller trækkes af traktorer
8424.49.90 Andre varer
Andre maskiner og apparater
Til land- eller havebrug
8424.82.10 Vandingsapparater
8424.82.90 Andre varer
I andre tilfælde
8424.89.40 Mekaniske apparater til udsprøjtning, forstøvning eller spredning, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb eller printplader med trykte kredsløb
8424.89.70 Andre varer
Dele
8424.90.20 Dele til mekaniske apparater henhørende under underpos. 84248940
8424.90.80 Andre varer
84.25 Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«); spil og ankerspil; donkrafte
Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«) eller apparater, af den art der anvendes til løftning af køretøjer
8425.11.00 Med elektromotor
8425.19.00 I andre tilfælde
Spil; ankerspil
8425.31.00 Med elektromotor
8425.39.00 I andre tilfælde
Donkrafte; apparater, af den art der anvendes til løftning af køretøjer
8425.41.00 Stationære autoløftere, af den art der anvendes i værksteder
8425.42.00 Andre donkrafte, hydrauliske
8425.49.00 Andre varer
84.26 Svingkraner og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucker og krantrucker
Løbekraner, krantransportører, brokraner, mobile portalkraner (undtagen af svingtypen) og portalløftetrucker
8426.11.00 Løbekraner på skinner
8426.12.00 Mobile portalkraner på gummihjul samt portalløftetrucker
8426.19.00 Andre varer
8426.20.00 Tårnkraner
8426.30.00 Portalkraner af svingtypen
Andre maskiner og apparater, selvbevægende
8426.41.00 På gummihjul
8426.49.00 I andre tilfælde
Andre maskiner og apparater
Bestemt til montering på vejgående køretøjer
8426.91.10 Hydrauliske kraner til lastning eller losning af køretøjer
8426.91.90 Andre varer
8426.99.00 I andre tilfælde
84.27 Gaffeltrucker; andre trucker med anordning til løftning eller flytning
Selvbevægende trucker med elektromotor
8427.10.10 Med løftehøjde 1 m og derover
8427.10.90 I andre tilfælde
Andre selvbevægende trucker
Med løftehøjde 1 m og derover
8427.20.11 Terrængående gaffeltrucker og andre trucker til stabling
8427.20.19 Andre varer
8427.20.90 I andre tilfælde
8427.90.00 Andre trucker
84.28 Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning (fx elevatorer, rulletrapper, transportører og tovbaner)
Person- og vareelevatorer, herunder hejseværker med spande (»skips«)
8428.10.20 Elektrisk drevne
8428.10.80 I andre tilfælde
Pneumatiske elevatorer og transportører
8428.20.20 Til løse materialer
8428.20.80 I andre tilfælde
Andre elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer
8428.31.00 Specielt konstrueret til brug ved underjordiske arbejder
8428.32.00 I andre tilfælde, med spande
8428.33.00 I andre tilfælde, med bånd eller remme
I andre tilfælde
8428.39.20 Rullebaner og hjulbaner (»castors«)
8428.39.90 Andre varer
8428.40.00 Rulletrapper og rullende fortove
8428.60.00 Tovbaner (herunder stolelifte og skilifte); trækmekanismer og spil til funicularer
Andre maskiner og apparater
Læsseapparater, specielt konstrueret til brug i landbruget
8428.90.71 Konstrueret til montering på landbrugstraktorer
8428.90.79 I andre tilfælde
8428.90.90 Andre maskiner og apparater
84.29 Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende
Bulldozere og angledozere
8429.11.00 På larvebånd
8429.19.00 I andre tilfælde
8429.20.00 Vejhøvle (graders og levellers)
8429.30.00 Scrapere
Stampemaskiner og vejtromler
Vejtromler
8429.40.10 Vibrationstromler
8429.40.30 Andre tromler
8429.40.90 Stampemaskiner
Gravemaskiner og læssemaskiner
Læssemaskiner med frontmonteret læsseblad
8429.51.10 Læssemaskiner specielt konstrueret til brug ved underjordiske arbejder
Andre læssemaskiner
8429.51.91 Læssemaskiner med skovl, på larvebånd
8429.51.99 Andre maskiner
Maskiner, hvis overbygning kan drejes 360o
8429.52.10 Gravemaskiner på larvebånd
8429.52.90 Andre maskiner
8429.59.00 Andre maskiner
84.30 Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning og lign. (fx maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere
8430.10.00 Piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle
8430.20.00 Sneplove og sneblæsere
Skrammaskiner til brydning af kul, malm og lign., samt maskiner og apparater til tunnelboring
8430.31.00 Selvkørende
8430.39.00 I andre tilfælde
Andre maskiner og apparater til boring
8430.41.00 Selvkørende
8430.49.00 I andre tilfælde
8430.50.00 Andre maskiner og apparater, selvkørende
Andre maskiner og apparater, ikke-selvkørende
8430.61.00 Maskiner og apparater til stampning og komprimering
8430.69.00 Andre maskiner og apparater
84.31 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner eller apparater henhørende under pos. 8425-8430
8431.10.00 Til maskiner og apparater henhørende under pos. 8425
8431.20.00 Til maskiner og apparater henhørende under pos. 8427
Til maskiner og apparater henhørende under pos. 8428
8431.31.00 Til person- og vareelevatorer eller rulletrapper
8431.39.00 Til andre maskiner og apparater
Til maskiner og apparater henhørende under pos. 8426, 8429 eller 8430
8431.41.00 Spande, grabber, gribere og skovle
8431.42.00 Blade til bulldozere eller angledozere
8431.43.00 Dele til maskiner og apparater til boring, henhørende under underpos. 843041 eller 843049
Andre varer
8431.49.20 Af støbejern eller af støbestål
8431.49.80 I andre tilfælde
84.32 Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsmaskiner og -apparater til jordens bearbejdning og dyrkning; tromler til plæner eller sportspladser
8432.10.00 Plove
Harver, kultivatorer, luge-, hakke- og hyppemaskiner
8432.21.00 Tallerkenharver
Andre varer
8432.29.10 Kultivatorer
8432.29.30 Harver
8432.29.50 Selvkørende hakkemaskiner
8432.29.90 Andre maskiner og apparater
Så-, plante- og priklemaskiner
8432.31.00 Så-, plante- og priklemaskiner til direkte såning
Andre varer
Såmaskiner
8432.39.11 Enkorn-radsåmaskiner med centraltræk
8432.39.19 Andre varer
8432.39.90 Plante- og priklemaskiner
Gødningsspredere
8432.41.00 Husdyrgødningsspredere
8432.42.00 Kunstgødningsspredere
8432.80.00 Andre maskiner og apparater
8432.90.00 Dele
84.33 Høstmaskiner og tærskeværker, herunder halm- og foderpressere; slåmaskiner (herunder plæneklippere); maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre landbrugsprodukter, undtagen maskiner og apparater henhørende under pos. 8437
Plæneklippere
Med motor og horisontalt roterende skær
8433.11.10 Med elektromotor
Med anden motor
Selvkørende
8433.11.51 Med førersæde
8433.11.59 I andre tilfælde
8433.11.90 Ikke selvkørende
I andre tilfælde
Med motor
8433.19.10 Med elektromotor
Med anden motor
Selvkørende
8433.19.51 Med førersæde
8433.19.59 I andre tilfælde
8433.19.70 Ikke selvkørende
8433.19.90 Uden motor
Slåmaskiner, herunder knivbjælker til montering på en traktor
8433.20.10 Med motor
I andre tilfælde
8433.20.50 Til montering på eller tilkobling til traktorer
8433.20.90 I andre tilfælde
8433.30.00 Andre maskiner og apparater til høhøstning
8433.40.00 Halm- og foderpressere, herunder opsamlingspressere
Andre maskiner og apparater til høstning; tærskeværker
8433.51.00 Mejetærskere
8433.52.00 Andre maskiner og apparater til tærskning
Maskiner til optagning af rodfrugter og rodknolde
8433.53.10 Kartoffeloptagere
8433.53.30 Roeoptagere og roeaftoppere
8433.53.90 Andre varer
Andre maskiner og apparater til høstning
Grøntfoderhøstere
8433.59.11 Selvkørende
8433.59.19 I andre tilfælde
8433.59.85 Andre varer
8433.60.00 Maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre landbrugsprodukter
8433.90.00 Dele
84.34 Malkemaskiner og mejerimaskiner
8434.10.00 Malkemaskiner
8434.20.00 Mejerimaskiner
8434.90.00 Dele
84.35 Pressere, persere og andre maskiner og apparater til brug ved fremstilling af vin, cider, frugtsaft eller lignende drikkevarer
8435.10.00 Maskiner og apparater
8435.90.00 Dele
84.36 Andre maskiner og apparater til landbrug, havebrug, skovbrug, fjerkræavl eller biavl, herunder spiringsanlæg med mekanisk udstyr eller udstyr til opvarmning; rugemaskiner og kyllingemødre
8436.10.00 Maskiner og apparater til tilberedning af dyrefoder
Maskiner og apparater til fjerkræavl; rugemaskiner og kyllingemødre
8436.21.00 Rugemaskiner og kyllingemødre
8436.29.00 Andre maskiner og apparater
Andre maskiner og apparater
8436.80.10 Til skovbrug
8436.80.90 I andre tilfælde
Dele
8436.91.00 Til maskiner og apparater til fjerkræavl eller til rugemaskiner og kyllingemødre
8436.99.00 I andre tilfælde
84.37 Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn eller tørrede bælgfrugter; maskiner og apparater til møllerier og maskiner og apparater til anden behandling af korn og tørrede bælgfrugter (undtagen maskiner og apparater af landbrugstyper)
8437.10.00 Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn eller tørrede bælgfrugter
8437.80.00 Andre maskiner og apparater
8437.90.00 Dele
84.38 Maskiner og apparater, ikke tariferet i nogen anden position i dette kapitel, til industriel tilberedning eller fremstilling af fødevarer eller drikkevarer, undtagen maskiner og apparater til udvinding eller tilberedning af animalske eller fede vegetabilske olier og fedtstoffer
Bagerimaskiner samt maskiner og apparater til fremstilling af makaroni, spaghetti og lign.
8438.10.10 Bagerimaskiner
8438.10.90 Maskiner og apparater til fremstilling af makaroni, spaghetti og lign.
8438.20.00 Maskiner og apparater til fremstilling af sukkervarer, kakao og chokolade
8438.30.00 Maskiner og apparater til sukkerfabrikker
8438.40.00 Maskiner og apparater til bryggerier
8438.50.00 Maskiner og apparater til behandling og tilberedning af kød og fjerkræ
8438.60.00 Maskiner og apparater til behandling og tilberedning af frugt, nødder og grøntsager
Andre maskiner og apparater
8438.80.10 Til behandling og tilberedning af kaffe og te
I andre tilfælde
8438.80.91 Til behandling, tilberedning eller fremstilling af drikkevarer
8438.80.99 I andre tilfælde
8438.90.00 Dele
84.39 Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse eller til fremstilling og efterbehandling af papir og pap
8439.10.00 Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse
8439.20.00 Maskiner og apparater til fremstilling af papir og pap
8439.30.00 Maskiner og apparater til efterbehandling af papir og pap
Dele
8439.91.00 Til maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse
8439.99.00 I andre tilfælde
84.40 Maskiner og apparater til bogindbinding, herunder symaskiner til hæftning af bøger
Maskiner og apparater
8440.10.10 Falsemaskiner
8440.10.20 Optagningsmaskiner
8440.10.30 Sy- og hæftemaskiner
8440.10.40 Limbindemaskiner
8440.10.90 Andre maskiner og apparater
8440.90.00 Dele
84.41 Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art
Skæremaskiner
8441.10.10 Kombinerede rulleopskærings- og genoprulningsmaskiner
8441.10.20 Langskære- og tværskæremaskiner
8441.10.30 Skæremaskiner af guillotine-typen
8441.10.70 Andre skæremaskiner
8441.20.00 Maskiner til fremstilling af sække, poser og konvolutter
8441.30.00 Maskiner til fremstilling af æsker, kasser, rør, tromler, kartoner og lignende varer, på anden måde end ved formpresning
8441.40.00 Maskiner til formpresning af varer af papirmasse, papir eller pap
8441.80.00 Andre maskiner og apparater
Dele
8441.90.10 Til skæremaskiner
8441.90.90 I andre tilfælde
84.42 Maskiner, apparater og redskaber (undtagen maskiner henhørende under pos. 8456-8465) til fremstilling og bearbejdning af trykplader, trykcylindre og lign.; trykplader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til grafisk brug (slebet, poleret og lign.)
8442.30.00 Maskiner, apparater og redskaber
8442.40.00 Dele til forannævnte maskiner, apparater og redskaber
8442.50.00 Trykplader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til grafisk brug (slebet, poleret og lign.)
84.43 Trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 8442; andre printere, kopieringsmaskiner og telefaxapparater, også kombineret; dele og tilbehør
Trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 8442
8443.11.00 Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel fra ruller
8443.12.00 Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel af ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 22 cm og den anden ikke 36 cm, i ikke-foldet stand (kontoroffset-maskiner)
Andre offset-trykkemaskiner
Til trykning af ark
8443.13.10 Brugte
Nye, til ark af format
8443.13.31 52 × 74 cm eller derunder
8443.13.35 Over 52 × 74 cm, men ikke over 74 × 107 cm
8443.13.39 Over 74 × 107 cm
8443.13.90 I andre tilfælde
8443.14.00 Bogtrykkemaskiner (højtrykspressere) med papirtilførsel fra ruller, undtagen til flexografisk trykning
8443.15.00 Bogtrykkemaskiner (højtrykspressere), med anden papirtilførsel end fra ruller, undtagen til flexografisk trykning
8443.16.00 Flexografitrykkemaskiner og -apparater
8443.17.00 Dybtrykmaskiner og -apparater
Andre maskiner
8443.19.20 Til trykning af tekstilmaterialer
8443.19.40 Til brug ved fremstilling af halvledere
8443.19.70 I andre tilfælde
Andre printere, kopieringsmaskiner og telefaxapparater, også kombineret
8443.31.00 Maskiner, der udfører to eller flere af funktionerne trykning (printning), kopiering eller faxtransmission og kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk
Andre maskiner, der kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk
8443.32.10 Printere
8443.32.80 Andre maskiner
8443.39.00 Andre maskiner og apparater
Dele og tilbehør
Dele og tilbehør til trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 8442
8443.91.10 Til maskiner henhørende under underpos. 84431940
I andre tilfælde
8443.91.91 Af støbejern eller af støbestål
8443.91.99 I andre tilfælde
Andre varer
8443.99.10 Sammensatte elektroniske komponenter
8443.99.90 Andre varer
84.44
Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, teksturering og skæring af kemofibre
8444.00.10 Maskiner til ekstrusion
8444.00.90 Andre maskiner
84.45 Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre; spinde- og tvindemaskiner samt andre maskiner til fremstilling af tekstilgarn; spolemaskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner) og maskiner til bearbejdning af tekstilgarn med henblik på anvendelse i de under pos. 8446 og 8447 nævnte maskiner
Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre
8445.11.00 Kartemaskiner
8445.12.00 Kæmmemaskiner
8445.13.00 Forspindemaskiner
8445.19.00 Andre maskiner
8445.20.00 Spindemaskiner
8445.30.00 Tvindemaskiner og maskiner til fremstilling af flertrådet eller kabelslået garn
8445.40.00 Spolemaskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner)
8445.90.00 Andre maskiner
84.46 Vævestole
8446.10.00 Til vævning af stof af bredde 30 cm og derunder
Skyttevæve, til vævning af stof af bredde over 30 cm
8446.21.00 Motordrevne
8446.29.00 I andre tilfælde
8446.30.00 Skytteløse væve, til vævning af stof af bredde over 30 cm
84.47 Strikkemaskiner, stitch-bondingmaskiner, maskiner til fremstilling af overspundet garn, tyl, blonder og kniplinger, broderier, possement og net samt maskiner til tufting
Rundstrikkemaskiner
8447.11.00 Med cylinderdiameter på 165 mm og derunder
8447.12.00 Med cylinderdiameter over 165 mm
Fladstrikkemaskiner; stitch-bondingmaskiner
8447.20.20 Kædestole, herunder Raschelmaskiner; stitch-bondingmaskiner
8447.20.80 Andre maskiner
8447.90.00 Andre maskiner
84.48 Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444-8447 hørende maskiner (fx skaftmaskiner, jacquardmaskiner, kæde- og skudvogtere samt skytteskiftningsmaskiner); dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under denne position eller under pos. 8444-8447 (fx spindler og spindelvinger, kartebeslag, kamme, spindedyser, væveskytter, vævelidser (søller), skaftrammer samt nåle til strikkemaskiner)
Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444-8447 hørende maskiner
8448.11.00 Skaft- og jacquardmaskiner; kortreduktions-, kortkopierings-, korthugge- og kortsnøremaskiner til jacquardkort
8448.19.00 Andre varer
8448.20.00 Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8444 eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater
Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8445 eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater
8448.31.00 Kartebeslag
8448.32.00 Til maskiner til behandling af tekstilfibre, undtagen kartebeslag
8448.33.00 Spindler og spindelvinger, spinderinge og spindeløbere
8448.39.00 Andre varer
Dele og tilbehør til vævestole eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater
8448.42.00 Væveblade, vævelidser (søller) og skaftrammer
8448.49.00 Andre varer
Dele og tilbehør til maskiner og apparater henhørende under pos. 8447 eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater
Sinkers (platiner), nåle og lignende varer til dannelse af masker
8448.51.10 Sinkers (platiner)
8448.51.90 Andre varer
8448.59.00 Andre varer
84.49
8449.00.00 Maskiner og apparater til fremstilling og efterbehandling af filt og fiberdug i metermål eller i anden form, herunder maskiner og apparater til fremstilling af filthatte; blokke til fremstilling af hatte
84.50 Vaskemaskiner, også med tørremaskine
Maskiner med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder
Fuldautomatiske
Med en kapacitet på 6 kg tørt tøj og derunder
8450.11.11 Frontbetjente
8450.11.19 Topbetjente
8450.11.90 Med en kapacitet på over 6 kg, men ikke over 10 kg tørt tøj
8450.12.00 I andre tilfælde, med indbygget tørrecentrifuge
8450.19.00 I andre tilfælde
8450.20.00 Maskiner med en kapacitet på over 10 kg tørt tøj
8450.90.00 Dele
84.51 Maskiner og apparater (undtagen maskiner henhørende under pos. 8450) til vask, rensning, vridning, tørring, strygning, presning (herunder fikseringspresser), blegning, farvning, appretering, overfladebehandling, overtrækning eller imprægnering af tekstilgarn, tekstilstof eller forarbejdede tekstilvarer samt maskiner til pålægning af masse på tekstilstof eller andet støttemateriale ved fremstilling af gulvbelægning (fx linoleum); maskiner til oprulning, afrulning, sammenlægning, tilskæring og takning af tekstilstof
8451.10.00 Tørrensemaskiner (kemisk rensning)
Tørremaskiner
8451.21.00 Med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder
8451.29.00 I andre tilfælde
8451.30.00 Presse- og strygemaskiner, herunder fikseringspresser
8451.40.00 Maskiner til vask, blegning og farvning
8451.50.00 Maskiner til oprulning, afrulning, sammenlægning, tilskæring og takning af tekstilstof
Andre maskiner og apparater
8451.80.10 Maskiner til pålægning af masse på tekstilstof eller andet støttemateriale ved fremstilling af linoleum eller anden gulvbelægning
8451.80.30 Maskiner til appretering eller overfladebehandling
8451.80.80 Andre maskiner og apparater
8451.90.00 Dele
84.52 Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos. 8440; møbler, borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinenåle
Symaskiner til husholdningsbrug
Symaskiner (skyttemaskiner), hvis hoved vejer 16 kg og derunder uden motor eller 17 kg og derunder med motor; symaskinhoveder (til skyttemaskiner), der vejer 16 kg og derunder uden motor eller 17 kg og derunder med motor
8452.10.11 Symaskiner af værdi (uden stativ, bord eller møbel) over 65 euro
8452.10.19 Andre varer
8452.10.90 Andre symaskiner og symaskinhoveder
Andre symaskiner
8452.21.00 Fuldautomatiske
8452.29.00 I andre tilfælde
8452.30.00 Symaskinenåle
8452.90.00 Møbler, borde og overtræk til symaskiner samt dele dertil; andre dele til symaskiner
84.53 Maskiner og apparater (undtagen symaskiner) til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder og til fremstilling eller reparation af fodtøj eller andre varer af huder, skind eller læder
8453.10.00 Maskiner og apparater til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder
8453.20.00 Maskiner og apparater til fremstilling eller reparation af fodtøj
8453.80.00 Andre maskiner og apparater
8453.90.00 Dele
84.54 Konvertorer, støbeskeer, kokiller og støbemaskiner, af den art der anvendes i den metallurgiske industri og i metalstøberier
8454.10.00 Konvertorer
8454.20.00 Kokiller og støbeskeer
Støbemaskiner
8454.30.10 Trykstøbemaskiner
8454.30.90 Andre støbemaskiner
8454.90.00 Dele
84.55 Valsemaskiner til valsning af metaller samt valser dertil
8455.10.00 Rørvalsemaskiner
Andre valsemaskiner
8455.21.00 Til varmvalsning eller til kombineret kold- og varmvalsning
8455.22.00 Til koldvalsning
Valser
8455.30.10 Af støbejern
Af frismedet stål
8455.30.31 Arbejdsvalser til varmvalsning; støttevalser til varm- og koldvalsning
8455.30.39 Arbejdsvalser til koldvalsning
8455.30.90 I andre tilfælde
8455.90.00 Andre dele
84.56 Værktøjsmaskiner til bearbejdning af ethvert materiale, som fjerner materiale ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, ultralyd, elektroerosion, elektrokemiske processer, elektronstråler, ionstråler eller plasmabue; vandskæremaskiner
Maskiner, som fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler
Maskiner, som fungerer ved hjælp af laserstråler
8456.11.10 som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb, printplader med trykte kredsløb, dele henhørende under pos. 8517 eller dele af automatiske databehandlingsmaskiner
8456.11.90 I andre tilfælde
Maskiner, som fungerer ved hjælp af andre lys- og fotonstråler
8456.12.10 som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb, printplader med trykte kredsløb, dele henhørende under pos. 8517 eller dele af automatiske databehandlingsmaskiner
8456.12.90 I andre tilfælde
8456.20.00 Maskiner, som fungerer ved hjælp af ultralyd
Maskiner, som fungerer ved hjælp af elektroerosion
Numerisk styrede
8456.30.11 Maskiner som fungerer ved hjælp af trådelektroder
8456.30.19 Andre varer
8456.30.90 I andre tilfælde
8456.40.00 Maskiner, som fungerer ved hjælp af plasmabue
8456.50.00 Vandskæremaskiner
8456.90.00 Andre maskiner
84.57 Maskincentre, enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder, transfermaskiner (flerstationsmaskiner)
Maskincentre
8457.10.10 Horisontale
8457.10.90 I andre tilfælde
8457.20.00 Enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder
Transfermaskiner (flerstationsmaskiner)
8457.30.10 Numerisk styrede
8457.30.90 I andre tilfælde
84.58 Drejebænke (herunder drejecentre), til fjernelse af metal
Horisontale drejebænke
Numerisk styrede
8458.11.20 Drejecentre
Automatdrejebænke
8458.11.41 Enspindlede
8458.11.49 Flerspindlede
8458.11.80 Andre drejebænke
8458.19.00 I andre tilfælde
Andre drejebænke
Numerisk styrede
8458.91.20 Drejecentre
8458.91.80 Andre drejebænke
8458.99.00 I andre tilfælde
84.59 Værktøjsmaskiner (herunder kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner) til boring, udboring, fræsning og gevindskæring i metal, undtagen drejebænke (herunder drejecentre) henhørende under pos. 8458
8459.10.00 Kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner
Andre boremaskiner
8459.21.00 Numerisk styrede
8459.29.00 I andre tilfælde
Andre bore- og fræsemaskiner
8459.31.00 Numerisk styrede
8459.39.00 I andre tilfælde
Andre udboremaskiner
8459.41.00 Numerisk styrede
8459.49.00 I andre tilfælde
Fræsemaskiner på stativ
8459.51.00 Numerisk styrede
8459.59.00 I andre tilfælde
Andre fræsemaskiner
Numerisk styrede
8459.61.10 Maskiner til fræsning af værktøj
8459.61.90 Andre varer
I andre tilfælde
8459.69.10 Maskiner til fræsning af værktøj
8459.69.90 Andre varer
8459.70.00 Andre gevindskæremaskiner
84.60 Slibemaskiner, hvæssemaskiner, honemaskiner, lappemaskiner, poleremaskiner og lignende maskiner til overfladebehandling af metal eller cermets ved hjælp af slibesten, slibeskiver eller slibe- eller poleremidler, undtagen tandhjulsfremstillingsmaskiner henhørende under pos. 8461
Planslibemaskiner
8460.12.00 Numerisk styrede
8460.19.00 I andre tilfælde
Andre slibemaskiner
8460.22.00 Centerless-rundslibemaskiner, numerisk styrede
8460.23.00 Andre rundslibemaskiner, numerisk styrede
8460.24.00 Andre varer, numerisk styrede
Andre varer
8460.29.10 Til cylindriske overflader
8460.29.90 I andre tilfælde
Slibe- og hvæssemaskiner
8460.31.00 Numerisk styrede
8460.39.00 I andre tilfælde
Honemaskiner og lappemaskiner
8460.40.10 Numerisk styrede
8460.40.90 I andre tilfælde
8460.90.00 Andre maskiner
84.61 Høvlemaskiner, shapingmaskiner, notstikkemaskiner, rømmemaskiner, maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul, maskinsave, afskæremaskiner og andre spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets, ikke andetsteds tariferet
8461.20.00 Shaping- og notstikkemaskiner
Rømmemaskiner
8461.30.10 Numerisk styrede
8461.30.90 I andre tilfælde
Maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul
Tandhjulsfremstillingsmaskiner (herunder maskiner til slibning af tandhjul)
Til fremstilling af cylindriske tandhjul
8461.40.11 Numerisk styrede
8461.40.19 I andre tilfælde
Til fremstilling af andre tandhjul
8461.40.31 Numerisk styrede
8461.40.39 I andre tilfælde
Maskiner til færdigbearbejdning af tandhjul
Med mikrometrisk indstillingsanordning, hvormed hver akse kan indstilles med en nøjagtighed på mindst 0,01 mm
8461.40.71 Numerisk styrede
8461.40.79 I andre tilfælde
8461.40.90 I andre tilfælde
Maskinsave og afskæremaskiner
Maskinsave
8461.50.11 Rundsave
8461.50.19 Andre maskinsave
8461.50.90 Afskæremaskiner
8461.90.00 Andre maskiner
84.62 Værktøjsmaskiner (herunder pressere) til frismedning, sænksmedning og hamring af metal; værktøjsmaskiner (herunder pressere) til bearbejdning af metal ved bøjning, bukning, retning, klipning, lokning, stansning eller udhugning; pressere, undtagen de forannævnte, til bearbejdning af metal eller sintrede metalcarbider
Maskiner til frismedning, sænksmedning og hamring (herunder pressere)
8462.10.10 Numerisk styrede
8462.10.90 I andre tilfælde
Bøjemaskiner, bukkemaskiner, kantbukkemaskiner og rettemaskiner (herunder pressere)
Numerisk styrede
8462.21.10 Til bearbejdning af plane produkter
8462.21.80 I andre tilfælde
I andre tilfælde
8462.29.10 Til bearbejdning af plane produkter
I andre tilfælde
8462.29.91 Hydrauliske
8462.29.98 I andre tilfælde
Klippemaskiner (herunder pressere), undtagen kombinerede klippe-, lokke- og stansemaskiner
8462.31.00 Numerisk styrede
I andre tilfælde
8462.39.10 Til bearbejdning af plane produkter
I andre tilfælde
8462.39.91 Hydrauliske
8462.39.99 I andre tilfælde
Lokke-, stanse- og udhuggemaskiner (herunder pressere) og kombinerede klippe-, lokke- og stansemaskiner
Numerisk styrede
8462.41.10 Til bearbejdning af plane produkter
8462.41.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
8462.49.10 Til bearbejdning af plane produkter
8462.49.90 I andre tilfælde
Andre maskiner
Hydrauliske pressere
8462.91.20 Numerisk styrede
8462.91.80 I andre tilfælde
Andre maskiner
8462.99.20 Numerisk styrede
8462.99.80 I andre tilfælde
84.63 Andre ikke-spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets
Trækkebænke til stænger, rør, profiler, tråd og lign.
8463.10.10 Trækkebænke til tråd
8463.10.90 Andre trækkebænke
8463.20.00 Gevindvalsemaskiner
8463.30.00 Maskiner til bearbejdning af tråd
8463.90.00 Andre maskiner
84.64 Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramisk materiale, beton, asbestcement og lignende mineralske materialer eller til bearbejdning af glas i kold tilstand
8464.10.00 Maskinsave
Slibe- og poleremaskiner
Til bearbejdning af glas
8464.20.11 Til optisk glas
8464.20.19 I andre tilfælde
8464.20.80 I andre tilfælde
8464.90.00 Andre maskiner
84.65 Værktøjsmaskiner (herunder sømme-, hæfte-, klæbe- og andre samlemaskiner) til bearbejdning af træ, kork, ben, hårdgummi, hård plast og lignende hårde materialer
Maskiner, som kan udføre forskellige arbejdsfunktioner uden værktøjsskift
8465.10.10 Med manuel ilægning af emnet mellem hver funktion
8465.10.90 Med automatisk ilægning af emnet mellem hver funktion
8465.20.00 Maskincentre
Andre maskiner
Maskinsave
8465.91.10 Bånd- og kædesave
8465.91.20 Rundsave
8465.91.90 Andre varer
8465.92.00 Høvle- og fræsemaskiner
8465.93.00 Slibe- og poleremaskiner
8465.94.00 Maskiner til bøjning og samling
8465.95.00 Bore- og stemmemaskiner
8465.96.00 Kløve, skrælle- og skæremaskiner
8465.99.00 Andre maskiner
84.66 Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 8456-8465, herunder materiale- og værktøjsholdere, selvåbnende gevindskærehoveder, delehoveder og andet specialtilbehør til maskiner; værktøjsholdere til håndværktøj af enhver art
Værktøjsholdere og selvåbnende gevindskærehoveder
Værktøjsholdere
8466.10.20 Dorne, tænger og bøsninger
Andre værktøjsholdere
8466.10.31 Til drejebænke
8466.10.38 I andre tilfælde
8466.10.80 Selvåbnende gevindskærehoveder
Materialeholdere
8466.20.20 Opspændingsværktøjer samt sæt af standarddele dertil
Andre materialeholdere
8466.20.91 Til drejebænke
8466.20.98 I andre tilfælde
8466.30.00 Delehoveder og andet specialtilbehør til maskiner
Andre varer
Til maskiner henhørende under pos. 8464
8466.91.20 Af støbejern eller af støbestål
8466.91.95 I andre tilfælde
Til maskiner henhørende under pos. 8465
8466.92.20 Af støbejern eller af støbestål
8466.92.80 I andre tilfælde
Til maskiner henhørende under pos. 8456-8461
8466.93.40 Dele og tilbehør til maskiner henhørende under underpos. 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 og 846150, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb, printplader med trykte kredsløb, dele henhørende under pos. 8517 eller dele til automatiske databehandlingsmaskiner
Andre varer
8466.93.50 Til maskiner henhørende under underpos. 84565000
8466.93.60 I andre tilfælde
8466.94.00 Til maskiner henhørende under pos. 8462-8463
84.67 Håndværktøj, pneumatisk, hydraulisk eller med indbygget elektrisk eller ikke-elektrisk motor
Pneumatisk håndværktøj
Roterende (også med slageffekt)
8467.11.10 Til bearbejdning af metaller
8467.11.90 I andre tilfælde
8467.19.00 I andre tilfælde
Med indbygget elektromotor
Boremaskiner
8467.21.10 Som fungerer uden ydre energikilde
I andre tilfælde
8467.21.91 Elektropneumatiske
8467.21.99 Andre boremaskiner
Save
8467.22.10 Kædesave
8467.22.30 Rundsave
8467.22.90 Andre save
Andre varer
8467.29.20 Som fungerer uden ydre energikilde
I andre tilfælde
Slibemaskiner og pudsemaskiner
8467.29.51 Vinkelslibere
8467.29.53 Båndpudsere
8467.29.59 Andre slibemaskiner og pudsemaskiner
8467.29.70 Høvle
8467.29.80 Hækkeklippere og græstrimmere
8467.29.85 Andre varer
Andet håndværktøj
8467.81.00 Kædesave
8467.89.00 Andre varer
Dele
8467.91.00 Til kædesave
8467.92.00 Til pneumatisk håndværktøj
8467.99.00 I andre tilfælde
84.68 Maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring, undtagen maskiner og apparater henhørende under pos. 8515; gasdrevne flammehærdere
8468.10.00 Svejsebrændere som holdes i hånden
8468.20.00 Andre gasdrevne maskiner og apparater
8468.80.00 Andre maskiner og apparater
8468.90.00 Dele
84.69
84.70 Regnemaskiner og maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner; bogholderimaskiner, frankeringsmaskiner, billetmaskiner og lignende maskiner med indbygget regnemekanisme; kasseapparater
8470.10.00 Elektroniske regnemaskiner, der kan fungere uden ydre elektrisk energikilde, samt maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner
Andre elektroniske regnemaskiner
8470.21.00 Med indbygget trykkeanordning
8470.29.00 I andre tilfælde
8470.30.00 Andre regnemaskiner
8470.50.00 Kasseapparater
8470.90.00 Andre varer
84.71 Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet
8471.30.00 Bærbare automatiske databehandlingsmaskiner, af vægt ikke over 10 kg, bestående af mindst en centralenhed, et tastatur og en skærm
Andre automatiske databehandlingsmaskiner
8471.41.00 Bestående af mindst en centralenhed og en indlæse- og udlæseenhed (som kan være kombinerede), sammenbygget i et fælles kabinet
8471.49.00 Andre, der foreligger som anlæg
8471.50.00 Bearbejdningsenheder, undtagen de under underpos. 847141 eller 847149 hørende, uanset om de i et fælles kabinet indeholder en eller to af følgende enheder: lagerenheder, indlæseenheder, udlæseenheder
Indlæse- eller udlæseenheder, også sammenbygget med en lagerenhed i et fælles kabinet
8471.60.60 Tastaturer
8471.60.70 Andre varer
Lagerenheder
8471.70.20 Centrallagerenheder
Andre lagerenheder
Pladelagerenheder
8471.70.30 Optiske, herunder magnetisk-optiske
I andre tilfælde
8471.70.50 Pladelagre med faste plader
8471.70.70 Andre varer
8471.70.80 Båndlagerenheder
8471.70.98 Andre lagerenheder
8471.80.00 Andre enheder til automatiske databehandlingsmaskiner
8471.90.00 Andre varer
84.72 Andre maskiner og apparater til kontorbrug (fx duplikatorer af hektograftypen og stencilduplikatorer, adresseringsmaskiner, automatiske seddelautomater, møntsorterings-, mønttælle- og møntpakkemaskiner, blyantspidsemaskiner, perforeringsmaskiner og hæftemaskiner)
8472.10.00 Duplikatorer
8472.30.00 Maskiner til brevbehandling (sortering, sammenfoldning, kuvertering, omvikling med bånd, åbning, lukning, forsegling samt påsætning og stempling af frimærker)
Andre maskiner og apparater
8472.90.10 Møntsorterings-, mønttælle- og møntpakkemaskiner
8472.90.30 Pengeautomater
8472.90.40 Tekstbehandlingsmaskiner
8472.90.90 Andre varer
84.73 Dele og tilbehør (undtagen beskyttelsesovertræk, transportkasser og lign.), som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner og apparater henhørende under pos. 8470-8472
Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8470
Til elektroniske regnemaskiner henhørende under underpos. 847010, 847021 og 847029
8473.21.10 Sammensatte elektroniske komponenter
8473.21.90 Andre varer
I andre tilfælde
8473.29.10 Sammensatte elektroniske komponenter
8473.29.90 Andre varer
Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8471
8473.30.20 Sammensatte elektroniske komponenter
8473.30.80 Andre varer
Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8472
8473.40.10 Sammensatte elektroniske komponenter
8473.40.80 Andre varer
Dele og tilbehør, der er lige anvendelige til maskiner og apparater henhørende under pos. 8470-8472
8473.50.20 Sammensatte elektroniske komponenter
8473.50.80 Andre varer
84.74 Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, knusning, formaling, blanding og æltning af jord, sten, malm og andre faste mineralske stoffer, også i pulver- og pastaform; maskiner og apparater til agglomerering og formning af faste brændselsstoffer, keramiske masser, uhærdet cement, gips og andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform; maskiner til fremstilling af støbeforme af sand
8474.10.00 Maskiner til sortering, harpning eller vaskning
8474.20.00 Maskiner til knusning og formaling
Blande- og æltemaskiner
8474.31.00 Beton- og mørtelblandemaskiner
8474.32.00 Maskiner til blanding af mineralske produkter med bitumen
8474.39.00 Andre blande- og æltemaskiner
Andre maskiner og apparater
8474.80.10 Maskiner og apparater til agglomerering og formning af keramiske masser
8474.80.90 Andre varer
Dele
8474.90.10 Af støbejern eller af støbestål
8474.90.90 I andre tilfælde
84.75 Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og blitzlamper, indkapslet i glas; maskiner og apparater til fremstilling og bearbejdning af glas og glasvarer i varm tilstand
8475.10.00 Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og blitzlamper, indkapslet i glas
Maskiner og apparater til fremstilling og bearbejdning af glas og glasvarer i varm tilstand
8475.21.00 Maskiner og apparater til fremstilling af optiske fibre eller grundformer dertil
8475.29.00 Andre varer
Dele
8475.90.10 Til maskiner henhørende under underpos. 84752100
8475.90.90 I andre tilfælde
84.76 Salgsautomater (fx frimærke-, cigaret-, fødevare- og drikkevareautomater), herunder vekselautomater
Drikkevareautomater
8476.21.00 Med køle- eller varmeanordning
8476.29.00 I andre tilfælde
Andre maskiner
8476.81.00 Med køle- eller varmeanordning
I andre tilfælde
8476.89.10 Vekselautomater
8476.89.90 Andre varer
Dele
8476.90.10 Dele til vekselautomater
8476.90.90 Andre varer
84.77 Maskiner og apparater til bearbejdning af gummi og plast eller til fremstilling af varer af disse materialer, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
8477.10.00 Sprøjtestøbemaskiner
8477.20.00 Ekstrudere
8477.30.00 Maskiner og apparater til formblæsning
8477.40.00 Maskiner og apparater til vakuumstøbning og anden termoformning
Andre maskiner og apparater til støbning og formning
8477.51.00 Til formpresning eller regummering af dæk, eller til formning af slanger
I andre tilfælde
8477.59.10 Pressere
8477.59.80 Andre maskiner og apparater til støbning og formning
Andre maskiner og apparater
Maskiner og apparater til fremstilling af celleplast, cellegummi eller tilsvarende materialer
8477.80.11 Maskiner til forarbejdning af reaktive harpikser
8477.80.19 Andre maskiner og apparater
Andre maskiner og apparater
8477.80.91 Fragmenteringsmaskiner
8477.80.93 Blandemaskiner, æltemaskiner og røremaskiner
8477.80.95 Skæremaskiner og spaltemaskiner
8477.80.99 Andre maskiner og apparater
Dele
8477.90.10 Af støbejern eller af støbestål
8477.90.80 I andre tilfælde
84.78 Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
8478.10.00 Maskiner og apparater
8478.90.00 Dele
84.79 Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
8479.10.00 Maskiner og apparater til bygge- og anlægsarbejder og lign.
8479.20.00 Maskiner og apparater til udvinding eller tilberedning af animalske eller fede vegetabilske olier og fedtstoffer
Pressere til fremstilling af spånplader og fiberplader af træ eller andre træagtige materialer; andre maskiner og apparater til behandling af træ eller kork
8479.30.10 Pressere
8479.30.90 Andre varer
8479.40.00 Maskiner til fremstilling af reb, tovværk og kabler
8479.50.00 Industrirobotter, ikke andetsteds tariferet
8479.60.00 Luftkølere af fordampningstypen
Passager- og landgangsbroer
8479.71.00 Af den art der anvendes i lufthavne
8479.79.00 I andre tilfælde
Andre maskiner, apparater og mekaniske redskaber
8479.81.00 Til behandling af metal, herunder apparater til bevikling af elektriske spoler og lign.
8479.82.00 Til blanding, æltning, knusning, formaling, harpning, filtrering, homogenisering, emulgering eller sammenrøring
I andre tilfælde
8479.89.30 Mobile hydrauliske maskiner til understøttelse i miner
8479.89.60 Centralsmøreanlæg
8479.89.70 Automatiske elektroniske komponentplaceringsmaskiner, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af printplader med trykte kredsløb
8479.89.97 Andre varer
Dele
8479.90.15 Til maskiner henhørende under underpos. 84798970
I andre tilfælde
8479.90.20 Af støbejern eller af støbestål
8479.90.70 I andre tilfælde
84.80 Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalkarbid, glas, mineralske materialer, gummi og plast
8480.10.00 Formkasser til metalstøbning
8480.20.00 Bundplader til støbeforme
Støbeformsmodeller
8480.30.10 Af træ
8480.30.90 I andre tilfælde
Støbeforme til metaller og metalkarbid
8480.41.00 Til sprøjtestøbning eller presning
8480.49.00 I andre tilfælde
8480.50.00 Støbeforme til glas
8480.60.00 Støbeforme til mineralske materialer
Støbeforme til gummi og plast
8480.71.00 Til sprøjtestøbning eller presning
8480.79.00 I andre tilfælde
84.81 Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende beholdere, herunder trykreguleringsventiler og termostatregulerede ventiler
Trykreguleringsventiler
8481.10.05 Sammenbygget med filtre eller smøreapparater
I andre tilfælde
8481.10.19 Af støbejern eller stål
8481.10.99 I andre tilfælde
Ventiler til oliehydrauliske og pneumatiske transmissioner
8481.20.10 Ventiler til oliehydrauliske transmissioner
8481.20.90 Ventiler til pneumatiske transmissioner
Kontraventiler
8481.30.91 Af støbejern eller stål
8481.30.99 I andre tilfælde
Sikkerheds- og aflastningsventiler
8481.40.10 Af støbejern eller stål
8481.40.90 I andre tilfælde
Andre haner, ventiler og lign.
Sanitetsventiler
8481.80.11 Blandingsventiler
8481.80.19 Andre varer
Ventiler til centralvarmeradiatorer
8481.80.31 Termostatregulerede ventiler
8481.80.39 Andre varer
8481.80.40 Ventiler til dæk og slanger
Andre varer
Procesreguleringsventiler
8481.80.51 Temperaturregulatorer
8481.80.59 Andre varer
Andre varer
Skydeventiler
8481.80.61 Af støbejern
8481.80.63 Af stål
8481.80.69 I andre tilfælde
Sædeventiler
8481.80.71 Af støbejern
8481.80.73 Af stål
8481.80.79 I andre tilfælde
8481.80.81 Kugleventiler og haner med told
8481.80.85 Spjældventiler
8481.80.87 Membranventiler
8481.80.99 Andre varer
8481.90.00 Dele
84.82 Kugle- og rullelejer
Kuglelejer
8482.10.10 Med største udvendige diameter på 30 mm og derunder
8482.10.90 I andre tilfælde
8482.20.00 Koniske rullelejer, herunder monteringssæt til koniske rullelejer
8482.30.00 Sfæriske rullelejer
8482.40.00 Nålelejer
8482.50.00 Andre cylindriske rullelejer
8482.80.00 Andre varer, herunder kombinerede kugle- og rullelejer
Dele
Kugler, nåle og ruller
8482.91.10 Koniske ruller
8482.91.90 Andre varer
8482.99.00 Andre dele
84.83 Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger
Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe
Krumtappe og krumtapaksler
8483.10.21 Af støbejern eller af støbestål
8483.10.25 Af frismedet stål
8483.10.29 I andre tilfælde
8483.10.50 Leddelte aksler
8483.10.95 Andre varer
8483.20.00 Lejehuse med kugle- og rullelejer
Lejehuse uden kugle- og rullelejer; aksellejer
Lejehuse
8483.30.32 Til kugle- og rullelejer
8483.30.38 I andre tilfælde
8483.30.80 Aksellejer
Tandhjulsudvekslinger og friktionsgear, undtagen enkelte tandhjul og andre enkeltkomponenter til kraftoverførsel; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere
Tandhjulsudvekslinger, undtagen friktionsgear
8483.40.21 Med cylindriske tandhjul
8483.40.23 Med koniske eller cylinderkoniske tandhjul
8483.40.25 Snekkegear
8483.40.29 Andre varer
8483.40.30 Kugle- og rulleskruer
Gearkasser og andre regulerbare gear
8483.40.51 Gearkasser
8483.40.59 Andre varer
8483.40.90 Andre varer
Svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke
8483.50.20 Af støbejern eller af støbestål
8483.50.80 I andre tilfælde
Akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger
8483.60.20 Af støbejern eller af støbestål
8483.60.80 I andre tilfælde
Tandhjul og andre komponenter til kraftoverførsel, som foreligger særskilt; dele
8483.90.20 Dele til lejehuse
I andre tilfælde
8483.90.81 Af støbejern eller af støbestål
8483.90.89 I andre tilfælde
84.84 Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger
8484.10.00 Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal
8484.20.00 Mekaniske pakninger
8484.90.00 Andre varer
84.86 Maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme; maskiner og apparater som nævnt i bestemmelse 9 C til dette kapitel; dele og tilbehør
8486.10.00 Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af halvlederstave og -skiver
8486.20.00 Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af halvlederkomponenter og elektroniske integrerede kredsløb
8486.30.00 Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af fladskærme
8486.40.00 Maskiner og apparater som nævnt i bestemmelse 9 C til dette kapitel
8486.90.00 Dele og tilbehør
84.87 Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske dele
Skruer til skibe og både samt blade dertil
8487.10.10 Af bronze
8487.10.90 I andre tilfælde
Andre varer
8487.90.40 Af støbejern
Af jern og stål
8487.90.51 Af stålstøbegods
8487.90.57 Af sænk- eller frismedet jern eller stål
8487.90.59 I andre tilfælde
8487.90.90 I andre tilfælde

Aftur