Afsnit XVII

Transportmidler

Kap 86

KAPITEL 86 - LOKOMOTIVER, VOGNE OG ANDET MATERIEL TIL JERNBANER OG SPORVEJE SAMT DELE DERTIL; STATIONÆRT JERNBANE- OG SPORVEJSMATERIEL SAMT DELE DERTIL; MEKANISK (HERUNDER ELEKTROMEKANISK) TRAFIKREGULERINGSUDSTYR AF ENHVER ART

Kapitul Navn
86.01 Lokomotiver, elektriske, til lednings- eller akkumulatordrift
8601.10.00 Til ledningsdrift
8601.20.00 Til akkumulatordrift
86.02 Andre lokomotiver; tendere
8602.10.00 Diesel-elektriske lokomotiver
8602.90.00 Andre varer
86.03 Selvkørende vogne til jernbaner og sporveje, undtagen varer henhørende under pos. 8604
8603.10.00 Til ledningsdrift
8603.90.00 I andre tilfælde
86.04
8604.00.00 Arbejds- eller servicevogne, også selvkørende (fx værkstedsvogne, kranvogne, ballaststampemaskiner, trackliners og afprøvningsvogne), til jernbaner og sporveje
86.05
8605.00.00 Personvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende; bagagevogne, postvogne og andre specialvogne til jernbaner og sporveje (undtagen vogne henhørende under pos. 8604), ikke selvkørende
86.06 Godsvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende
8606.10.00 Tankvogne, cisternevogne og lign.
8606.30.00 Vogne til automatisk tømning, undtagen vogne henhørende under underpos. 860610
Andre varer
Overdækkede og lukkede
8606.91.10 Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom)
8606.91.80 I andre tilfælde
8606.92.00 Åbne, med ikke-aftagelige sider af højde over 60 cm
8606.99.00 I andre tilfælde
86.07 Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel
Bogier, bisselbogier, aksler og hjul samt dele dertil
8607.11.00 Bogier og bisselbogier til fremdrift
8607.12.00 Andre bogier og bisselbogier
Andre varer, herunder dele
8607.19.10 Aksler, også monterede; hjul og dele dertil
8607.19.90 Dele til bogier, bisselbogier og lign.
Bremser og dele dertil
Trykluftbremser og dele dertil
8607.21.10 Af støbejern eller af støbestål
8607.21.90 I andre tilfælde
8607.29.00 Andre varer
8607.30.00 Trækkroge og andet sammenkoblingsudstyr, puffere, samt dele dertil
Andre varer
Til lokomotiver
8607.91.10 Aksellejer og dele dertil
8607.91.90 Andre varer
I andre tilfælde
8607.99.10 Aksellejer og dele dertil
8607.99.80 Andre dele
86.08
8608.00.00 Stationært jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk og elektromekanisk signal-, sikkerheds- eller trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, landeveje, floder og kanaler, parkeringsområder, havne eller lufthavne; dele dertil
86.09
Godsbeholdere (containere), også til væsker og gasser, specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer
8609.00.10 Med blyafskærmning til beskyttelse mod stråling, til transport af radioaktive stoffer (Euratom)
8609.00.90 I andre tilfælde

Aftur