Afsnit XVII

Transportmidler

Kap 87

KAPITEL 87 - KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL

Kapitul Navn
87.01 Traktorer (undtagen traktorer henhørende under pos. 8709)
8701.10.00 Enakslede traktorer
Traktorer (motorforvogne) til sættevogne
8701.20.10 Nye
8701.20.90 Brugte
8701.30.00 Traktorer på larvebånd
Andre traktorer, med motoreffekt
Ikke over 18 kW
8701.91.10 Have- og landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul
8701.91.90 Andre traktorer
Over 18 kW, men ikke over 37 kW
8701.92.10 Have- og landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul
8701.92.90 Andre traktorer
Over 37 kW, men ikke over 75 kW
8701.93.10 Have- og landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul
8701.93.90 Andre traktorer
Over 75 kW, men ikke over 130 kW
8701.94.10 Have- og landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul
8701.94.90 Andre traktorer
Over 130 kW
8701.95.10 Have- og landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul
8701.95.90 Andre traktorer
87.02 Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive føreren)
Kun med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor)
Med slagvolumen over 2500 cm³
8702.10.11 Nye
8702.10.19 Brugte
Med slagvolumen 2500 cm³ og derunder
8702.10.91 Nye
8702.10.99 Brugte
Med både forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), og elektrisk motor som motorer til fremdrift
8702.20.10 Med slagvolumen over 2500 cm³
8702.20.90 Med slagvolumen 2500 cm³ og derunder
Med både forbrændingsmotor med gnisttænding, med frem og tilbagegående stempel, og elektrisk motor som motorer til fremdrift
8702.30.10 Med slagvolumen over 2800 cm³
8702.30.90 Med slagvolumen 2800 cm³ og derunder
8702.40.00 Kun med elektrisk motor til fremdrift
I andre tilfælde
Med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel
Med slagvolumen over 2800 cm³
8702.90.11 Nye
8702.90.19 Brugte
Med slagvolumen 2800 cm³ og derunder
8702.90.31 Nye
8702.90.39 Brugte
8702.90.90 Med anden motor
87.03 Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702), herunder stationcars og racerbiler
Motorkøretøjer specielt konstrueret til kørsel på sne; motorkøretøjer specielt konstrueret til persontransport på golfbaner og lignende motorkøretøjer
8703.10.11 Motorkøretøjer specielt konstrueret til kørsel på sne, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), eller forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel
8703.10.18 Andre varer
Andre køretøjer, kun med forbrændingsmotor med gnisttænding, med frem og tilbagegående stempel
Med slagvolumen 1000 cm³ og derunder
8703.21.10 Nye
8703.21.90 Brugte
Med slagvolumen over 1000 cm³, men ikke over 1500 cm³
8703.22.10 Nye
8703.22.90 Brugte
Med slagvolumen over 1500 cm³, men ikke over 3000 cm³
Nye
8703.23.11 Indrettet til beboelse eller camping
8703.23.19 I andre tilfælde
8703.23.90 Brugte
Med slagvolumen over 3000 cm³
8703.24.10 Nye
8703.24.90 Brugte
Andre køretøjer, kun med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor)
Med slagvolumen 1500 cm³ og derunder
8703.31.10 Nye
8703.31.90 Brugte
Med slagvolumen over 1500 cm³, men ikke over 2500 cm³
Nye
8703.32.11 Indrettet til beboelse eller camping
8703.32.19 I andre tilfælde
8703.32.90 Brugte
Med slagvolumen over 2500 cm³
Nye
8703.33.11 Indrettet til beboelse eller camping
8703.33.19 I andre tilfælde
8703.33.90 Brugte
Andre motorkøretøjer, med både forbrændingsmotor med gnisttænding, med frem og tilbagegående stempel, og elektrisk motor som motorer til fremdrift, undtagen motorkøretøjer, som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde
8703.40.10 Nye
8703.40.90 Brugte
8703.50.00 Andre motorkøretøjer, med både forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), og elektrisk motor som motorer til fremdrift, undtagen motorkøretøjer, som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde
Andre motorkøretøjer, med både forbrændingsmotor med gnisttænding, med frem og tilbagegående stempel, og elektrisk motor som motorer til fremdrift, og som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde
8703.60.10 Nye
8703.60.90 Brugte
8703.70.00 Andre motorkøretøjer, med både forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), og elektrisk motor som motorer til fremdrift, og som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde
Andre køretøjer, kun med elektrisk motor til fremdrift
8703.80.10 Nye
8703.80.90 Brugte
8703.90.00 Andre motorkøretøjer
87.04 Motorkøretøjer til godsbefordring
Dumpers, ikke til landevejskørsel
8704.10.10 Med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), eller forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel
8704.10.90 Med anden motor
Andre motorkøretøjer til godsbefordring, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor)
Med totalvægt 5 tons og derunder
8704.21.10 Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom)
I andre tilfælde
Med slagvolumen over 2500 cm³
8704.21.31 Nye
8704.21.39 Brugte
Med slagvolumen 2500 cm³ og derunder
8704.21.91 Nye
8704.21.99 Brugte
Med totalvægt over 5 tons, men ikke over 20 tons
8704.22.10 Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom)
I andre tilfælde
8704.22.91 Nye
8704.22.99 Brugte
Med totalvægt over 20 tons
8704.23.10 Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom)
I andre tilfælde
8704.23.91 Nye
8704.23.99 Brugte
Andre motorkøretøjer til godsbefordring, med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel
Med totalvægt 5 tons og derunder
8704.31.10 Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom)
I andre tilfælde
Med slagvolumen over 2800 cm³
8704.31.31 Nye
8704.31.39 Brugte
Med slagvolumen 2800 cm³ og derunder
8704.31.91 Nye
8704.31.99 Brugte
Med totalvægt over 5 tons
8704.32.10 Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom)
I andre tilfælde
8704.32.91 Nye
8704.32.99 Brugte
8704.90.00 Andre motorkøretøjer til godsbefordring
87.05 Motorkøretøjer til specielle formål, undtagen motorkøretøjer hovedsagelig konstrueret til person- eller godsbefordring (fx bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr)
8705.10.00 Autokraner
8705.20.00 Mobile boretårne
8705.30.00 Brandbiler
8705.40.00 Betonblandevogne
Andre motorkøretøjer
8705.90.30 Motorkøretøjer med betonpumpe
8705.90.80 Andre motorkøretøjer
87.06
Chassiser med motor til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705
Chassiser til traktorer henhørende under pos. 8701; chassiser til motorkøretøjer henhørende under pos. 8702, 8703 eller 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen over 2500 cm³, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen over 2800 cm³
8706.00.11 Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8702 eller 8704
8706.00.19 I andre tilfælde
Andre varer
8706.00.91 Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8703
8706.00.99 I andre tilfælde
87.07 Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705
Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8703
8707.10.10 Til industriel samling
8707.10.90 I andre tilfælde
Til andre motorkøretøjer
8707.90.10 Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
8707.90.90 I andre tilfælde
87.08 Dele og tilbehør til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705
Kofangere og dele dertil
8708.10.10 Til industriel samling af:Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
8708.10.90 I andre tilfælde
Andre dele og tilbehør til karrosserier og førerhuse
Sikkerhedsseler
8708.21.10 Til industriel samling af:Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
8708.21.90 I andre tilfælde
Andre varer
8708.29.10 Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
8708.29.90 I andre tilfælde
Bremser og servo-bremser; dele dertil
8708.30.10 Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
I andre tilfælde
8708.30.91 Til skivebremser
8708.30.99 I andre tilfælde
Gearkasser og dele dertil
8708.40.20 Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
I andre tilfælde
8708.40.50 Gearkasser
Dele
8708.40.91 Af sænksmedet stål
8708.40.99 I andre tilfælde
Drivaksler med differentiale, også med andre transmissionsdele, og bæreaksler; dele dertil
8708.50.20 Til industriel samling af:Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
I andre tilfælde
8708.50.35 Drivaksler med differentiale, også med andre transmissionsdele, og bæreaksler
Dele
8708.50.55 Af sænksmedet stål
I andre tilfælde
8708.50.91 Til bæreaksler
8708.50.99 I andre tilfælde
Hjul, samt dele og tilbehør dertil
8708.70.10 Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
I andre tilfælde
8708.70.50 Hjul af aluminium; dele og tilbehør til hjul, af aluminium
8708.70.91 Dele til hjul, støbt i et stykke i stjerneform, af jern eller stål
8708.70.99 Andre varer
Affjedringssystemer og dele dertil (herunder støddæmpere)
8708.80.20 Til industriel samling af:Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
I andre tilfælde
8708.80.35 Støddæmpere
8708.80.55 Stabilisatorer; torsionsstænger
Andre varer
8708.80.91 Af sænksmedet stål
8708.80.99 I andre tilfælde
Andre dele og tilbehør
Kølere og dele dertil
8708.91.20 Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
I andre tilfælde
8708.91.35 Kølere
Dele
8708.91.91 Af sænksmedet stål
8708.91.99 I andre tilfælde
Lydpotter og udstødningsrør; dele dertil
8708.92.20 Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
I andre tilfælde
8708.92.35 Lydpotter og udstødningsrør
Dele
8708.92.91 Af sænksmedet stål
8708.92.99 I andre tilfælde
Koblinger og dele dertil
8708.93.10 Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
8708.93.90 I andre tilfælde
Rat, ratstammer og styrehuse; dele dertil
8708.94.20 Til industriel samling af:Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
I andre tilfælde
8708.94.35 Rat, ratstammer og styrehuse
Dele
8708.94.91 Af sænksmedet stål
8708.94.99 I andre tilfælde
Airbags med oppustningsanordning; dele dertil
8708.95.10 Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
I andre tilfælde
8708.95.91 Af sænksmedet stål
8708.95.99 I andre tilfælde
Andre varer
8708.99.10 Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
I andre tilfælde
8708.99.93 Af sænksmedet stål
8708.99.97 I andre tilfælde
87.09 Motortrucker uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer
Trucker og traktorer
Elektriske
8709.11.10 Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom)
8709.11.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
8709.19.10 Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom)
8709.19.90 I andre tilfælde
8709.90.00 Dele
87.10
8710.00.00 Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med våben; dele til sådanne køretøjer
87.11 Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne
8711.10.00 Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen 50 cm³ og derunder
Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen over 50 cm³, men ikke over 250 cm³
8711.20.10 Scootere
Andre varer, med slagvolumen
8711.20.92 Over 50 cm³, men ikke over 125 cm³
8711.20.98 Over 125 cm³, men ikke over 250 cm³
Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen over 250 cm³, men ikke over 500 cm³
8711.30.10 Med slagvolumen over 250 cm³, men ikke over 380 cm³
8711.30.90 Med slagvolumen over 380 cm³, men ikke over 500 cm³
8711.40.00 Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen over 500 cm³, men ikke over 800 cm³
8711.50.00 Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen over 800 cm³
Med elektrisk motor til fremdrift
8711.60.10 To-, tre- og firehjulede pedalcykler, med elektrisk hjælpemotor med en kontinuerlig nominel effekt på ikke over 250 W
8711.60.90 Andre varer
8711.90.00 I andre tilfælde
87.12
Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler)
8712.00.30 Tohjulede cykler med kuglelejer
8712.00.70 Andre varer
87.13 Invalidekøretøjer, også med motor eller anden fremdrivningsmekanisme
8713.10.00 Uden fremdrivningsmekanisme
8713.90.00 I andre tilfælde
87.14 Dele og tilbehør til køretøjer henhørende under pos. 8711-8713
Til motorcykler og knallerter
8714.10.10 Bremser og dele dertil
8714.10.20 Gearkasser og dele dertil
8714.10.30 Hjul, samt dele og tilbehør dertil
8714.10.40 Lydpotter og udstødningsrør; dele dertil
8714.10.50 Koblinger og dele dertil
8714.10.90 Andre varer
8714.20.00 Til invalidekøretøjer
Til andre køretøjer
Stel og gafler samt dele dertil
8714.91.10 Stel
8714.91.30 Forgafler
8714.91.90 Dele
Fælge og eger
8714.92.10 Fælge
8714.92.90 Eger
8714.93.00 Nav, undtagen frihjulsnav med indvendig bremseanordning og navbremser, samt tandhjulskranse til frihjul
Bremser, herunder frihjulsnav med indvendig bremseanordning og navbremser, samt dele dertil
8714.94.20 Bremser
8714.94.90 Dele
8714.95.00 Sadler
Pedaler og kranksæt samt dele dertil
8714.96.10 Pedaler
8714.96.30 Kranksæt
8714.96.90 Dele
Andre varer
8714.99.10 Styr
8714.99.30 Bagagebærere
8714.99.50 Kædeomskiftere (Derailleur-gear)
8714.99.90 Andre varer; dele
87.15
Barnevogne, klapvogne og lign., samt dele dertil
8715.00.10 Barnevogne, klapvogne og lign.
8715.00.90 Dele
87.16 Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele dertil
Påhængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping
8716.10.92 Af vægt 1600 kg og derunder
8716.10.98 Af vægt over 1600 kg
8716.20.00 Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anvendelse i landbruget
Andre påhængsvogne og sættevogne til godstransport
8716.31.00 Med påmonteret tank
I andre tilfælde
8716.39.10 Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom)
I andre tilfælde
Nye
8716.39.30 Sættevogne
8716.39.50 Andre varer
8716.39.80 Brugte
8716.40.00 Andre påhængsvogne og sættevogne
8716.80.00 Andre køretøjer
Dele
8716.90.10 Chassiser
8716.90.30 Karrosserier
8716.90.50 Aksler
8716.90.90 Andre dele

Aftur