Afsnit XVII

Transportmidler

Kap 88

KAPITEL 88 - LUFT- OG RUMFARTØJER SAMT DELE DERTIL

Kapitul Navn
88.01
Balloner og luftskibe; svæveplaner, dragefly og andre luftfartøjer, uden motorfremdrift
8801.00.10 <B>Balloner og luftskibe; svæveplaner og dragefly </B>
8801.00.90 Andre varer
88.02 Andre luftfartøjer (fx helikoptere, flyvemaskiner); rumfartøjer (herunder satellitter) samt affyringsudstyr til suborbitale fartøjer og rumfartøjer
Helikoptere
8802.11.00 Med egenvægt 2000 kg og derunder
8802.12.00 Med egenvægt over 2000 kg
8802.20.00 Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt 2000 kg og derunder
8802.30.00 Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt over 2000 kg, men ikke over 15000 kg
8802.40.00 Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt over 15000 kg
Rumfartøjer (herunder satellitter) samt affyringsudstyr til suborbitale fartøjer og rumfartøjer
Rumfartøjer (herunder satellitter)
8802.60.11 Telekommunikationssatellitter
8802.60.19 Andre varer
8802.60.90 Affyringsudstyr til suborbitale fartøjer og rumfartøjer
88.03 Dele til luftfartøjer mv. henhørende under pos. 8801 og 8802
8803.10.00 Propeller og rotorer, samt dele dertil
8803.20.00 Landingsstel og dele dertil
8803.30.00 Andre dele til flyvemaskiner eller helikoptere
Andre dele
8803.90.10 Til almindelige drager
Til rumfartøjer (herunder satellitter)
8803.90.21 Af telekommunikationssatellitter
8803.90.29 I andre tilfælde
8803.90.30 Til affyringsudstyr til suborbitale fartøjer og rumfartøjer
8803.90.90 I andre tilfælde
88.04
8804.00.00 Faldskærme (herunder styrbare faldskærme og paraglidere) og rotochutes; dele og tilbehør dertil
88.05 Startanordninger til luftfartøjer; landingsanordninger til landing af luftfartøjer på hangarskibe samt lignende apparater og anordninger; stationært flyvetræningsudstyr; dele dertil
Startanordninger til luftfartøjer, samt dele dertil; landingsanordninger til landing af luftfartøjer på hangarskibe samt lignende apparater og anordninger, samt dele dertil
8805.10.10 Startanordninger til luftfartøjer samt dele dertil
8805.10.90 Andre varer
Stationært flyvetræningsudstyr og dele dertil
8805.21.00 Simulatorer til luftslag og dele dertil
8805.29.00 Andre varer

Aftur