Afsnit XVII

Transportmidler

Kap 89

KAPITEL 89 - SKIBE, BÅDE OG FLYDENDE MATERIEL

Kapitul Navn
89.01 Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport
Passagerskibe, krydstogtskibe og lignende fartøjer, der hovedsagelig er beregnet til passagertransport; færger
8901.10.10 Søgående
8901.10.90 I andre tilfælde
Tankskibe
8901.20.10 Søgående
8901.20.90 I andre tilfælde
Køle- og fryseskibe, undtagen fartøjer henhørende under underpos. 890120
8901.30.10 Søgående
8901.30.90 I andre tilfælde
Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport
8901.90.10 Søgående
8901.90.90 I andre tilfælde
89.02
Fiske- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behandling og konservering af fiskeriprodukter
8902.00.10 Søgående
8902.00.90 I andre tilfælde
89.03 Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer
Oppustelige både
8903.10.10 Af vægt 100 kg og derunder
8903.10.90 I andre tilfælde
Andre varer
Sejlbåde, også med hjælpemotor
8903.91.10 Søgående
8903.91.90 I andre tilfælde
Motorbåde, undtagen både med påhængsmotor
8903.92.10 Søgående
I andre tilfælde
8903.92.91 Af længde 7,5 m og derunder
8903.92.99 Af længde over 7,5 m
Andre varer
8903.99.10 Af vægt 100 kg og derunder
I andre tilfælde
8903.99.91 Af længde 7,5 m og derunder
8903.99.99 Af længde over 7,5 m
89.04
Bugserbåde og fartøjer til skubning
8904.00.10 Bugserbåde
Fartøjer til skubning
8904.00.91 Søgående
8904.00.99 I andre tilfælde
89.05 Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen; flydedokke; bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning
Opmudringsfartøjer
8905.10.10 Søgående
8905.10.90 I andre tilfælde
8905.20.00 Bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning
Andre varer
8905.90.10 Søgående
8905.90.90 I andre tilfælde
89.06 Andre fartøjer, herunder krigsskibe og redningsbåde, undtagen robåde
8906.10.00 Krigsskibe
Andre varer
8906.90.10 Søgående
I andre tilfælde
8906.90.91 Af vægt 100 kg og derunder
8906.90.99 I andre tilfælde
89.07 Andet flydende materiel (fx flåder, tanke, sænkekasser, landingsbroer og sømærker)
8907.10.00 Oppustelige flåder
8907.90.00 Andre varer
89.08
8908.00.00 Skibe, både og andet flydende materiel til ophugning

Aftur