Afsnit XVIII

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

Kap 91

KAPITEL 91 - URE OG DELE DERTIL

Kapitul Navn
91.01 Armbåndsure, lommeure og lignende ure (herunder stopure af sådanne typer), med kasse af ædle metaller eller af ædelmetaldublé
Armbåndsure, elektrisk drevne, også med indbygget stopur
9101.11.00 Kun med mekanisk tidsangivelse
9101.19.00 I andre tilfælde
Andre armbåndsure, også med indbygget stopur
9101.21.00 Med automatisk optræk
9101.29.00 I andre tilfælde
Andre varer
9101.91.00 Elektrisk drevne
9101.99.00 I andre tilfælde
91.02 Armbåndsure, lommeure og lignende ure (herunder stopure af sådanne typer), undtagen varer henhørende under pos. 9101
Armbåndsure, elektrisk drevne, også med indbygget stopur
9102.11.00 Kun med mekanisk tidsangivelse
9102.12.00 Kun med opto-elektronisk tidsangivelse
9102.19.00 I andre tilfælde
Andre armbåndsure, også med indbygget stopur
9102.21.00 Med automatisk optræk
9102.29.00 I andre tilfælde
Andre varer
9102.91.00 Elektrisk drevne
9102.99.00 I andre tilfælde
91.03 Andre ure med lommeurværk (undtagen ure henhørende under pos. 9104)
9103.10.00 Elektrisk drevne
9103.90.00 I andre tilfælde
91.04
9104.00.00 Ure til instrumenttavler og lignende ure, til motorkøretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer og skibe
91.05 Andre ure
Vækkeure
9105.11.00 Elektrisk drevne
9105.19.00 I andre tilfælde
Vægure
9105.21.00 Elektrisk drevne
9105.29.00 I andre tilfælde
Andre ure
9105.91.00 Elektrisk drevne
9105.99.00 I andre tilfælde
91.06 Apparater til tidskontrol og tidsmåling, med urværk eller synkronmotor (fx arbejdstidskontrolure, tids- og datostemplere)
9106.10.00 Arbejdstidskontrolure; tids- og datostemplere
9106.90.00 Andre varer
91.07
9107.00.00 Tidsafbrydere med urværk eller synkronmotor
91.08 Lommeurværker, komplette og samlede
Elektrisk drevne
9108.11.00 Kun med mekanisk tidsangivelse, eller med en anordning, der muliggør indbygning af en mekanisk angivelsesanordning
9108.12.00 Kun med opto-elektronisk tidsangivelse
9108.19.00 I andre tilfælde
9108.20.00 Med automatisk optræk
9108.90.00 I andre tilfælde
91.09 Andre urværker, komplette og samlede
9109.10.00 Elektrisk drevne
9109.90.00 I andre tilfælde
91.10 Komplette urværker, ikke samlede eller kun delvis samlede (værksæt); ukomplette urværker, samlede; råværker til urværker
Lommeurværker
Hele værker, ikke samlede eller kun delvis samlede (værksæt)
9110.11.10 Med uro med spiralfjeder
9110.11.90 I andre tilfælde
9110.12.00 Ukomplette værker, samlede
9110.19.00 Råværker
9110.90.00 Andre varer
91.11 Kasser til de i pos. 9101 eller 9102 omhandlede ure, samt dele dertil
9111.10.00 Kasser af ædle metaller eller af ædelmetaldublé
9111.20.00 Kasser af uædle metaller, også forgyldt eller forsølvet
9111.80.00 Andre kasser
9111.90.00 Dele
91.12 Urkasser og lignende kabinetter til andre varer under dette kapitel, samt dele dertil
9112.20.00 Kasser og kabinetter
9112.90.00 Dele
91.13 Urremme og urlænker samt dele dertil
Af ædle metaller eller af ædelmetaldublé
9113.10.10 Af ædle metaller
9113.10.90 Af ædelmetaldublé
9113.20.00 Af uædle metaller, også forgyldt eller forsølvet
9113.90.00 I andre tilfælde
91.14 Andre urdele
9114.10.00 Fjedre, herunder spiralfjedre
9114.30.00 Skiver
9114.40.00 Platiner og broværker
9114.90.00 Andre varer

Aftur