Afsnit XVIII

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

Kap 92

KAPITEL 92 - MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL

Kapitul Navn
92.01 Klaverer, herunder automatiske klaverer; cembaloer og andre strengeinstrumenter med klaviatur
Opretstående klaverer
9201.10.10 Nye
9201.10.90 Brugte
9201.20.00 Flygler
9201.90.00 Andre varer
92.02 Andre strengeinstrumenter (fx guitarer, violiner, harper)
Strygeinstrumenter
9202.10.10 Violiner
9202.10.90 Andre varer
Andre varer
9202.90.30 Guitarer
9202.90.80 Andre varer
92.05 Blæseinstrumenter (fx pibeorgler, harmonikaer, klarinetter, trompeter, sækkepiber), undtagen orkestrioner og lirekasser
9205.10.00 Messingblæseinstrumenter
Andre varer
9205.90.10 Harmonikaer og lignende instrumenter
9205.90.30 Mundharmonikaer
9205.90.50 Pibeorgler med klaviatur; harmonier og lignende instrumenter med klaviatur og frie metaltunger
9205.90.90 Andre varer
92.06
9206.00.00 Slaginstrumenter (fx trommer, xylofoner, bækkener, kastagnetter, maracas)
92.07 Musikinstrumenter, hvis lyd frembringes eller forstærkes ad elektrisk vej (fx orgler, guitarer, harmonikaer)
Instrumenter med klaviatur, undtagen harmonikaer
9207.10.10 Orgler
9207.10.30 Digitalklaverer
9207.10.50 Synthesizere
9207.10.80 Andre varer
Andre varer
9207.90.10 Guitarer
9207.90.90 Andre varer
92.08 Spilledåser, orkestrioner, lirekasser, mekaniske sangfugle, musiksave og andre musikinstrumenter, der ikke henhører under nogen anden position i dette kapitel; lokkefløjter af enhver art; fløjter, kaldehorn og andre kalde- eller signalinstrumenter, der blæses med munden
9208.10.00 Spilledåser
9208.90.00 Andre varer
92.09 Dele (fx mekanismer til spilledåser) og tilbehør (fx kort, plader og ruller til mekaniske instrumenter) til musikinstrumenter; metronomer, stemmegafler og stemmepiber af enhver art
9209.30.00 Strenge til musikinstrumenter
Andre varer
9209.91.00 Dele og tilbehør til klaverer
9209.92.00 Dele og tilbehør til musikinstrumenter henhørende under pos. 9202
9209.94.00 Dele og tilbehør til musikinstrumenter henhørende under pos. 9207
Andre varer
9209.99.20 Dele og tilbehør til musikinstrumenter henhørende under pos. 9205
Andre varer
9209.99.40 Metronomer, stemmegafler og stemmepiber
9209.99.50 Mekanismer til spilledåser
9209.99.70 Andre varer

Aftur