Afsnit XIX

Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil

Kap 93

KAPITEL 93 - VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL

Kapitul Navn
93.01 Våben til militær brug, undtagen revolvere, pistoler og våben henhørende under pos. 9307
9301.10.00 Artillerivåben (fx kanoner, haubitsere og morterer)
9301.20.00 Raketudstyr, flammekastere, granatudskydningsapparater, torpedoudskydningsrør og lign.
9301.90.00 Andre varer
93.02
9302.00.00 Revolvere og pistoler, undtagen varer henhørende under pos. 9303 eller 9304
93.03 Andre ildvåben og lignende våben, som virker ved antændelse af en eksplosiv ladning (fx jagtgeværer og -rifler, ildvåben til forladning, signalpistoler og andet udstyr udelukkende til afgivelse af lyssignaler, pistoler og revolvere til løst krudt, boltpistoler til slagteribrug, lineudskydningsapparater)
9303.10.00 Ildvåben til forladning
Andre jagt- eller sportsgeværer, med mindst ét glat løb
9303.20.10 Enkeltløbede, med glat løb
9303.20.95 I andre tilfælde
9303.30.00 Andre jagt- eller sportsgeværer
9303.90.00 Andre varer
93.04
9304.00.00 Andre våben (fx luft- og fjederbøsser, knipler), undtagen varer henhørende under pos. 9307
93.05 Dele og tilbehør til varer henhørende under pos. 9301 til 9304
9305.10.00 Til revolvere eller pistoler
9305.20.00 Til geværer eller rifler henhørende under pos. 9303
I andre tilfælde
9305.91.00 Til militærvåben henhørende under pos. 9301
9305.99.00 I andre tilfælde
93.06 Bomber, granater, torpedoer, miner, missiler og lignende krigsammunition, samt dele dertil; anden ammunition (fx patroner) og projektiler samt dele dertil, herunder hagl og forladninger
Patroner til geværer med glat løb, samt dele dertil; hagl til luftgeværer
9306.21.00 Patroner
9306.29.00 Andre varer
Andre patroner samt dele dertil
9306.30.10 Til revolvere og pistoler henhørende under pos. 9302, og til maskinpistoler henhørende under pos. 9301
I andre tilfælde
9306.30.30 Til militærvåben
9306.30.90 I andre tilfælde
Andre varer
9306.90.10 Til militær brug
9306.90.90 I andre tilfælde
93.07
9307.00.00 Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben samt dele og skeder dertil

Aftur