Afsnit XX

Diverse varer

Kap 96

KAPITEL 96 - DIVERSE

Kapitul Navn
96.01 Bearbejdet elfenben, ben, skildpaddeskal, horn, gevirer, koral, perlemor og andre animalske udskæringsmaterialer, samt varer af disse materialer (herunder varer fremstillet ved støbning)
9601.10.00 Bearbejdet elfenben og varer af elfenben
9601.90.00 Andre varer
96.02
9602.00.00 Bearbejdede vegetabilske eller mineralske udskæringsmaterialer samt varer af disse materialer; støbte eller udskårne varer af voks, stearin, vegetabilske karbohydratgummier, naturharpikser eller af modellermasse samt andre støbte eller udskårne varer, ikke andetsteds tariferet; bearbejdet, uhærdet gelatine (undtagen gelatine henhørende under pos. 3503) samt varer af uhærdet gelatine
96.03 Koste, børster og lign. (herunder koste og børster, som udgør dele til maskiner, apparater eller køretøjer), håndbetjente mekaniske gulvfejeapparater, uden motor, samt svabere og fjerkoste; tilberedte børstebundter; malerpuder og malerruller; vinduesskviser
9603.10.00 Koste, børster og lign. bestående af ris eller andre vegetabilske materialer, kun sammenbundet, også monterede på et skaft
Tandbørster, barberkoste, hårbørster, neglebørster, øjenvippebørster og andre toiletbørster til personlig brug, herunder børster, som udgør dele til apparater
9603.21.00 Tandbørster, herunder protesebørster
Andre varer
9603.29.30 Hårbørster
9603.29.80 Andre varer
Pensler og børster til kunstnere samt skrivepensler og lignende pensler til kosmetisk brug
9603.30.10 Pensler og børster til kunstnere samt skrivepensler
9603.30.90 Pensler til kosmetisk brug
Pensler og børster til maling, kalkning, lakering og lign. (undtagen pensler henhørende under underpos. 960330); malerpuder og malerruller
9603.40.10 Pensler og børster til maling, kalkning, lakering og lign.
9603.40.90 Malerpuder og malerruller
9603.50.00 Andre koste og børster, som udgør dele til maskiner, apparater eller køretøjer
Andre varer
9603.90.10 Håndbetjente mekaniske gulvfejeapparater, uden motor
Andre varer
9603.90.91 Gadekoste; koste og børster til husholdningsbrug, herunder klæde- og skobørster; børster til soignering af dyr
9603.90.99 Andre varer
96.04
9604.00.00 Håndsigter og håndsolde
96.05
9605.00.00 Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande
96.06 Knapper, trykknapper, tryklåse og lign. samt knapforme og andre dele til disse varer; knapemner
9606.10.00 Trykknapper og tryklåse samt dele dertil
Knapper
9606.21.00 Af plast, ikke overtrukket med tekstilmateriale
9606.22.00 Af uædelt metal, ikke overtrukket med tekstilmateriale
9606.29.00 I andre tilfælde
9606.30.00 Knapforme og andre knapdele; knapemner
96.07 Lynlåse og dele dertil
Lynlåse
9607.11.00 Med hægter af uædelt metal
9607.19.00 I andre tilfælde
Dele
9607.20.10 Af uædelt metal, herunder bånd forsynet med hægter af uædelt metal
9607.20.90 I andre tilfælde
96.08 Kuglepenne; filtpenne, fiberspidspenne og lign.; fyldepenne, stylografer og andre penne; stencilpenne; pencils; penneskafter, blyantholdere og lign.; dele (herunder hætter og clips) til disse varer, undtagen varer henhørende under pos. 9609
Kuglepenne
9608.10.10 Med flydende blæk (rollerpenne)
I andre tilfælde
9608.10.92 Med udskiftelig patron
9608.10.99 I andre tilfælde
9608.20.00 Filtpenne, fiberspidspenne og lign.
9608.30.00 Fyldepenne, stylografer og andre penne
9608.40.00 Pencils
9608.50.00 Sæt af varer henhørende under mindst to af ovennævnte underpositioner
9608.60.00 Patroner til kuglepenne, bestående af spids og blækholder
Andre varer
9608.91.00 Penne og pennespidser
9608.99.00 Andre varer
96.09 Blyanter (undtagen pencils henhørende under pos. 9608), farveblyanter, blyantstifter, farvestifter, pastelkridt, tegnekul, skrive- og tegnekridt samt skrædderkridt
Blyanter og farveblyanter med fast hylster
9609.10.10 Med grafitstifter
9609.10.90 I andre tilfælde
9609.20.00 Blyantstifter, sorte eller kulørte
Andre varer
9609.90.10 Pastelkridt og tegnekul
9609.90.90 Andre varer
96.10
9610.00.00 Skrive- og tegnetavler, også med ramme
96.11
9611.00.00 Datostempler, signeter, nummeratører og lignende stempler til brug i hånden (herunder apparater til trykning eller prægning af etiketter mv.); typeholdere og håndtrykkerisæt med typeholdere
96.12 Farvebånd med farve til skrivemaskiner, instrumenter og lign., også på spoler eller i kassetter; stempelpuder, med eller uden farve, også i æsker
Farvebånd
9612.10.10 Af plast
9612.10.20 Af kemofibre, af bredde under 30 mm, anbragt permanent i plast- eller metalkassetter, af den art der anvendes i automatiske skrivemaskiner, automatiske databehandlingsmaskiner og andre maskiner
9612.10.80 Af andet materiale
9612.20.00 Stempelpuder
96.13 Cigarettændere og andre tændere (undtagen tændere henhørende under pos. 3603), også mekaniske eller elektriske, samt dele dertil, undtagen fyrsten og væger
9613.10.00 Lommetændere, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning
9613.20.00 Lommetændere, med gas som brændstof, til genopfyldning
9613.80.00 Andre tændere
9613.90.00 Dele
96.14
Piber (herunder pibehoveder), cigar- og cigaretrør, samt dele dertil
9614.00.10 Emner til pibehoveder (råt formede blokke af træ eller rod)
9614.00.90 Andre varer
96.15 Redekamme, pyntekamme, hårspænder og lignende varer; hårnåle, hårklemmer, krøllenåle, papillotter og lignende varer til frisering, undtagen varer henhørende under pos. 8516, samt dele dertil
Redekamme, pyntekamme, hårspænder og lignende varer
9615.11.00 Af hårdgummi eller plast
9615.19.00 Af andre materialer
9615.90.00 Andre varer
96.16 Rafraichisseurer og lign. til toiletbrug samt forstøvere og forstøverhoveder dertil; pudderkvaster og -puder
Rafraichisseurer og lign. til toiletbrug samt forstøvere og forstøverhoveder dertil
9616.10.10 Rafraichisseurer og lign. til toiletbrug
9616.10.90 Forstøvere og forstøverhoveder
9616.20.00 Pudderkvaster og -puder
96.17
9617.00.00 Termoflasker og andre termobeholdere med vakuumisolering, komplette med udvendigt hylster; dele dertil (undtagen glaskolber)
96.18
9618.00.00 Mannequinfigurer og lign.; mekaniske figurer og andet bevægeligt udstillingsmateriel til butiksvinduer mv.
96.19
Hygiejnebind og tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer, af ethvert materiale
9619.00.30 Af vat af tekstilmaterialer
Af andre tekstilmaterialer
9619.00.40 Hygiejnebind, tamponer og lignende varer
9619.00.50 Bleer og bleindlæg til spædbørn samt lignende varer
Af andre materialer
Hygiejnebind, tamponer og lignende varer
9619.00.71 Hygiejnebind
9619.00.75 Tamponer
9619.00.79 Andre varer
Bleer og bleindlæg til spædbørn samt lignende varer
9619.00.81 Bleer og bleindlæg til spædbørn
9619.00.89 Andre varer (fx inkontinensartikler)
96.20
Et-, to- og trebenede stativer og lignende varer
9620.00.10 Af den art, der anvendes til digitalkameraer, fotografiapparater, videokameraer, kinematografiske kameraer og projektionsapparater eller andre apparater henhørende under kapitel 90
Andre varer
9620.00.91 Af plast eller af aluminium
9620.00.99 I andre tilfælde

Aftur