Afsnit XXI

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

Kap 97

KAPITEL 97 - KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER

Kapitul Navn
97.01 Malerier, tegninger og pasteller, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde (undtagen tegninger henhørende under pos. 4906 og hånddekorerede industriprodukter); kollager og lign.
9701.10.00 Malerier, tegninger og pasteller
9701.90.00 Andre varer
97.02
9702.00.00 Originale stik, tryk og litografier
97.03
9703.00.00 Originale skulpturer, uanset materialets art
97.04
9704.00.00 Frimærker, stempelmærker, førstedagskuverter, helsager og lign., makulerede eller umakulerede, undtagen varer henhørende under pos. 4907
97.05
9705.00.00 Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter
97.06
9706.00.00 Antikviteter, der er over 100 år gamle

Aftur